Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Castelló d’Empúries compta amb una oferta educativa formal i no formal, àmplia i que pretén donar resposta a les necessitats formatives de tota la població en general.

Actualment el municipi té una llar d’infants municipal, dues escoles d’infantil i primària, un institut i un institut-escola. L’institut imparteix un Cicle Formatiu de Grau Mig de nàutica.

Veure Guia de centres educatius.

Enllaç directa a la web dels centres:

Veure informació PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA INFANTIL.

També compta amb altres recursos educatius específics, com la unitat d’escolarització compartida (UEC). El proper curs escolar, s’oferirà un programa de Formació i Inserció (PFI). Ambdós recursos s’impulsen amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat.

CALENDARI ESCOLAR 18-19

12 de setembre de 2018: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria.

14 de setembre de 2018: inici de les classes al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.

Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 11 de març de 2019, 2 i 3 de maig de 2019: dies de lliure disposició.

Divendres 21 de desembre i del 10 al 21 de juny de 2019: jornada continuada.

Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018)