Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Llista d’admesos

Del 9 al 20 de maig (ambdós inclosos) s’obrirà el procés de preinscripció a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques, centre especialitzat en el primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

El procés de preinscripció escolar es pot portar a terme de dues maneres presencialment i telemàtica.

Preinscripció telemàtica

 • Descarregueu-vos aquí el formulari per a fer la sol·licitud de preinscripció o bé, envieu un correu electrònic a la llar d’infants b7005546@xtec.cat i us el faran arribar.
 • Ompliu el formulari amb les dades corresponents. Us facilitem dades que necessitareu: pel formulari:
  Codi del centre: 17005546
  Nom del centre: Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques
 • Prepareu la següent documentació i escanegeu-la:
 • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport dels progenitors/es.
 • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport de l’infant si en té.
 • Llibre de família (en cas que no es tingui, cal aportar la partida de naixement).
 • TIS de l’alumne/a (targeta sanitària).
 • Carnet de vacunació.
 • Volant o certificat de convivència.
 • Contracte de lloguer o rebut de l’IBI.
 • Si s’escau, també caldrà presentar la següent documentació:
  • Targeta acreditativa de la discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·lega aquesta condició (alumne/a, germà/na, mare o pare) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Certificat o resolució de la renda mínima garantida de ciutadania emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .
  • En el cas de voler al·legar proximitat del lloc de treball caldrà presentar el contracte laboral, un certificat de l’empresa o el model 036 o 037 en el cas dels professionals autònoms.
 • Envieu, del 4 al 6 de maig, la sol·licitud omplerta i signada i tota la documentació requerida a l’adreça b7005546@xtec.cat

Preinscripció presencial

Per a fer la preinscripció de manera presencial, podeu fer-ho trucant al 972 25 03 88 o al 648 73 84 82 de dilluns a divendres de 9 a 11 h del 9 al 20 de maig (ambdós inclosos) per sol·licitar cità prèvia.

Caldrà que prepareu una fotocòpia de la documentació detallada en l’apartat anterior i portar-ne una còpia el dia de la cita per a fer la preinscripció.

A continuació us facilitem altres informacions relatives al procés de preinscripció i matriculació que poden ser del vostre interès. Aplicació dels criteris de prioritat generals:

CRITERIS PRIORITARISBAREM
Existència de germans/es matriculats al centre, pare, mare o tutor/a legal que hi treballen50 punts
Proximitat del domicili habitual (no acumulable amb la proximitat del lloc de treball)30 punts
Proximitat del lloc de treball (no acumulable amb la proximitat del domicili habitual)20 punts
Ser beneficiari/a de l’ajut de renda mínima garantida de ciutadania15 punts
CRITERIS COMPLEMENTARISBAREM
Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a germans, igual o superior al 33%15 punts
Existència de pare o mare o tutor/a legal que treballa al centre10 punts
Família nombrosa o monoparental10 punts
Alumne/a nascut en part múltiple10 punts
Alumne/a en situació d’acolliment familia10 punts
Alumne/a amb condició de víctima de violència de gènere o terrorisme10 punts

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-23

 • Publicació de l’oferta pública: entre el 4 al 6 maig de 2022.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022.
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2022.
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i l’11 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 15 de juny de 2022.
 • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022.

Per a més informació o si teniu dubtes, podeu contactar amb el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries trucant al 972 25 01 65 o a través del correu electrònic ensenyament@castello.cat

OFERTA DE PLACES PEL CURS 2022-2023

Infants de 0 a 1 any (nascuts durant l’any 2022)———— 15 places
Infants d’1 a 2 anys (nascuts durant l’any 2021)———— 25 places
Infants de 2 a 3 anys (nascuts durant l’any 2020)———-  22 places