Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Castelló, vila d’arxius. 30 anys d’arxiu municipal a Castelló d’Empúries (1987-2017).

Llibre editat en motiu del 30è aniversari de l’obertura del servei d’arxiu municipal a Castelló d’Empúres. El llibre es divideix en dues parts. A la primera s’explica l’origen i l’evolució del patrimoni documental de la vila i del comtat d’Empúries, i com durant segles van coexistir diferents arxius vindulats a institucions castellonines. La segona part és un recull de documents dels fons de l’arxiu, reproduïts pel fotògraf Andrés Bülhmann, que ressegueixen els episodis fonamentals de la vila i el comtat. Autors: Marisa Roig Simon i Meritxell Fernàndez Domènech.

Jueus del rei i del comte. A l’entorn de les comunitats jueves de Girona i Castelló d’Empúries

Es tracta d’una publicació editada pel Patronat Call de Girona dins la col·lecció “Girona Judaica” l’any 2014, amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Arxiu Municipal. El llibre recull les diferents comunicacions presentades durant la Jornada d’estudi en homenatge a Mn. Miquel Pujol Canelles que es va celebrar a Girona i Castelló l’octubre de 2012.

Villa Castilionis Impuriarum. Revista de l’Arxiu i la Biblioteca

Villa Castilionis Impuriarum és una publicació  anual  editada conjuntament per l’arxiu i la biblioteca de Castelló d’Empúries des del 1993 fins al 1997. Es van publicar un total de quatre números.  Els objectius de la revista eren els de difondre i donar a conèixer treballs d’investigació histórica elaborats, preferentment, a partir de la documentació conservada a l’arxiu municipal.

La Muga. Revista municipal

La Muga és una publicació trimestral editada per l’ajuntament de Castelló d’Empúries entre 1997 i 2015. La revista informava sobre l’actualitat de la vila i l’acció municipal. A banda de l’edició en paper, des del gener de 2013 es va fer una versió digital. Es tractava d’un mitjà informatiu que comptava amb diversos apartats, reportatges i notícies.

Artícles relacionats amb l’arxiu municipal publicats a la Muga:

La secció reservada a l’arxiu municipal portava l’encapçalament de Vine a l’arxiu!. Es tractava d’un apartat  on es recollia la història dels esdeveniments festius, culturals o esportius de Castelló i Empuriabrava. La secció es complementava amb imatges procedents de l’arxiu i  amb la reproducció de vídeos dels anys vuitanta gravats pel reporter amateur Jaume Canet Caussa (1931-2000). El fons del qual va ser dipositat a l’arxiu municipal en suport digital.