Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

inventari / descripció   01. Ajuntament de Castelló d’Empúries  (1535- )

FONS DE L’ADMINISTRACIÓ SENYORIAL

inventari / descripció   02. Cort del batlle de Castelló d’Empúries (1664-1831)
inventari / descripció   03. Cort del batlle de Siurana  (1597-1834)
inventari / descripció   04. Corts foranes  (1783-1833)
inventari / descripció   05. Arxiu ducal de Medinaceli. Comtat d’Empúries ( 949-1760).  Arxiu de complement.
inventari /descripció    67. Comtat d’Empúries (segle XIX)

FONS JUDICIALS

inventari /descripció   06. Jutjat de Pau i registre civil (1860-2011)
inventari /descripció   07. Jutjat Comarcal de Castelló d’Empúries  (1946-1952)
inventari /descripció   08. Tribunal de la Subdelegació de Marina  (1756-1855)

FONS NOTARIALS

inventari / descripció  09. Escriptures notarials soltes (XVII-XIX)

FONS RELIGIOSOS

inventari / descripció  10. Comunitat de Preveres de Santa Maria (1668-1913)
inventari / descripció  11. Convent de Santa Clara   (1742-1931)
inventari / descripció  51. Parròquia de Santa Maria  (1515-1909).  Arxiu de complement.

FONS D’ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

inventari / descripció  12. Sindicat obrers agrícoles i demes oficis (1932-1937)
inventari / descripció  13. Societat recreativa Aires Nous (1927-1962)
inventari / descripció  14. Prefactura local FET i JONS (1940-1970)
inventari / descripció  15. Societat de Bombes d’incendis ([1882], 1909-1934)
inventari / descripció  17. Grup sindical de colonització de sanejament del rec Sirvent i Molí (1963-1964)
inventari / descripció  18. Comunitat de regants (1947-1950, 1975)
inventari / descripció  19. Societat d’assegurances mutues del bestiar (1947-1958)
inventari / descripció  20Associació de veïns Tramuntana (1978-2001)
inventari / descripció  30. Societat de Socors mutus l’Ampurdanesa (1894-1936)
inventari/ descripció   49. Associació Grup cultural Comtat d’Empúries (1430-34, 1618-1975). Col·lecció d’impresos (1795-1843).
inventari / descripció  54. Comissió Castelló Decideix  (2009-2010)

FONS PATRIMONIALS I FAMILIARS

inventari / descripció 21. Família Delhom Gibert  (1630- 1866)
inventari / descripció 22. Família Vera (1504-1921)
inventari / descripció 23Família Garrigoles (1603-1860)
inventari / descripció 25. Família Castañer (1906-1973)
inventari / descripció 29. Família Turró (1827-1947)
inventari / descripció 34. Família Mayor Fina (1769-1959)
inventari / descripció 46. Família Boher Guanter (1688, 1912-1983)
inventari / descripció 50. Família Pegolo Masini   ([ca.1889])
inventari/ descripció 52. Família Brossa Anglada  (1864-2009)
inventari / descripció 62. Família Batlle Reixach (1805-2002)
inventari / descripció 64. Família Nin Pous (1715-1987)
inventari / descripció 66. Família Tarrés Roig (segle XIX). Arxiu de complement.
inventari /descripció  68. Família Morales Calvet (1926-1988)
inventari / descripció 78. Família Sunyer Bover (1852-1998)                                                                                                                                                                                                        inventari/ descripció 81. Família Negre Pastell

FONS D’INSTITUCIONS

inventari / descripció  26. Patronat Homenatge a la Vellesa (1947-1997)
inventari/ descripció   27. Fundació Hospital Asil Toribi Duran (1899-1978)
inventari / descripció  28. Cambra agrària local (1911-1992)
inventari / descripció  56. Hospital de Santa Llúcia (1900- 1975)
inventari / descripció  73. Escola pública de Capmany (1860-1892)

FONS PERSONALS
inventari / descripció   16. Matilde Arnau
inventari / descripció   24. Esteve Ripoll Cornell (1820-2008)
inventari / descripció   36. Constantí Turró Fontclara
inventari / descripció   40. Pau Guanter. “el rossinyol” (1885-1944)
inventari / descripció   53. Miquel Pujol Canelles (1317-2006)
inventari / descripció   55Pasqual Ribas. –Arxiu de complement-
inventari / descripció   57. Germans Riera Bolasell (1911-1962)
inventari / descripció   58. Modest Prats Domingo (1920-2010)
inventari / descripció   60. Miquel Barceló Canals (1946-2006)
inventari / descripció   61. Germans Palau Massot (1779-2004)
inventari / descripció   65. Dolors del Fresno Gusó (1972-2003)
inventari / descripció   69. Rafael Blanch (1908-1985)
inventari / descripció   70. Montserrat Vayreda (1979-2002)
inventari / descripció   71. Josep Bonal Bosch (1900-1970)
inventari / descripció   72. Pere Puig Sala (1430-1993)

FONS COMERCIALS I D’EMPRESES

inventari / descripció   32. Fusteria  Sebastià Mundet (1949-1953)
inventari / descripció   33. Fonda Ca l’avi (1963-1994)
inventari / descripció   35. Societat Inversions Muga S.A. (1977-1980)
inventari / descripció   59. Roig Roig
inventari / descripció   77. Jaume Casadevall Guixeras, fàbrica ILDASA (1897-1983)

FONS FOTOGRÀFICS I AUDIOVISUALS

inventari / descripció   37. Punt Diari  (1979-1988). Arxiu de complement
inventari / descripció   38. Jaume Canet Caussa [1981-1992]                                                                                                                 
inventari / descripció   39. Col·lecció d’imatges ([ XIX-XXI])
inventari / descripció   47. Empordà TV (1997-2000, 2005- )
inventari / descripció   48Documents audiovisuals (1991-)
inventari / descripció   63. Miquel Arpa Batlle (1965-2000)

COL·LECCIONS

inventari / descripció   31. Manuscrits i documentació esparsa  ( [s.XVIII-XX])
inventari / descripció   41. Col·lecció d’impresos ( 1924- )
inventari / descripció   42. Documents cartogràfics  (1943-1999)
inventari / descripció   43. Hemeroteca  (1838-)
inventari / descripció   44. Biblioteca auxiliar  (1537-)
inventari / descripció   45. Enregistraments sonors  ( 1994-2010)