Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El fons de l’arxiu municipal està format per la documentació generada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries al llarg de la seva història i com a resultat de les seves funcions i competències. La resta de la documentació procedeix de donacions rebudes per particulars, famílies, institucions, empreses, etc.

Dins els fons de l’arxiu trobem documentació variada tant pel que fa la temàtica com pel que fa als formats. A banda d’expedients administatius, trobem llibres, revistes, enregistraments sonors, audiovisuals, impresos, pergamins, entre d’altres.