Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Per a reprografiar la documentació conservada a l’Arxiu municipal, en qualsevol suport, caldrà omplir un formulari on hi constin les dades personals del sol·licitant i la finalitat de la seva consulta. En cada cas s’especificarà la possibilitat, o no, de divulgar les còpies  i la cita, en cas d’edició, de cadascuna d’elles.

Taxes municipals vigents:

  1. Fotocòpies en blanc i negre en format DIN-A4: 0,30€/còpia.
  2. Còpies del fons Comtat d’Empúries: 3,00€. Es limitarà la petició de còpies impreses del fons Comtat d’Empúries a 10 unitats per usuari/dia. Un usuari no podrà obtenir més de 40 còpies impreses.
  3. Còpies en DVD de documents audiovisuals: 5,00€.
  4. Còpies de gran format/ digitalitzacions/ còpies fotogràfiques: aquestes còpies es portaran a fer fora de l’Ajuntament. El preu serà el que estableixi l’empresa encarregada de fer les còpies.