Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El 24 de setembre de 2009 el ple de l’ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar  el Reglament de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries.  L’eina defineix i regula les competències de l’arxiu i  estableix els criteris generals en la programació d’ actuacions i en la normalització d’aspectes com ara les consultes, les transferències, la conservació, la gestió o la difusió dels documents.  

Pel que fa a l’accés a la documentació, el reglament regula la consulta i el préstec d’ordre intern i extern en relació a les restriccions legals que hi ha, les condicions que han de regir en la reproducció de documentació i l’ús públic d’aquestes reproduccions.  El reglament es desenvolupa en circulars i normatives específiques per a qüestions més concretes i es modificarà o s’ampliarà quan la nova legislació així ho faci necessari.

No obstant això i pel que fa a la conservació i eliminació de documents, la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria documental  de la Generalitat de Catalunya (CNAATD) és l’òrgan que s’ocupa, entre altres coses, dels terminis de conservació dels documents públics i del seu règim d’accés. Les eines a través de les quals publica aquests terminis són les Taules d’avaluació documental (TAD).  Segons el decret 13/2008 sobre accés, avaluació i tria documental  ( DOG 5056 de 25 de gener de 2008) “l’Avaluació és la funció destinada a determinar el valor cultural, informatiu o jurídic dels documents  per a decidir-ne la seva conservació o eliminació“.  Seguint la normativa establerta, l’ajuntament de Castelló d’Empúries disposa d’un  LLlibre registre d’eliminació de documents (1997-2020)

Per a més informació adreçar-se a la Comissió Nacional d’accés, avaluació, i tria documental (CNAATD)