Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tots els usuaris  que vulguin consultar l’arxiu hauran d’omplir el Formulari de consulta, on hauran d’anotar les seves dades personals i l’objecte de la consulta . Per tal de millorar la recerca, se’ls facilitaran els inventaris i catàlegs sobre els fons documentals, l’arxiu d’imatges, l’hemeroteca  i la biblioteca auxiliar.

Sempre i quan no hi hagi risc de degradació en els documents que els usuaris vulguin reproduir es podran fer còpies. També es poden còpies d’imatges i d’audiovisual, entre altres documents.  Per aquesta ocasió caldrà fer la petició per escrit, omplint un full d’autorització de reproduccions.

Formulari d’autorització per a reproduir imatges

Així mateix, les consultes s’efectuaran a la sala destinada per a aquesta finalitat dins de l’horari d’atenció al públic i no s’autoritza el préstec a domicili.