Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Acaba la moratòria per al confinament total

Des d’ahir i fins el dia 9 d’abril, amdòs inclosos,  es paralitza tota activitat laboral no essencial. En aquells casos que era impossible interrompre de manera immediata l’activitat, els treballadors i treballadores van poder prestar serveis encara ahir, 30 de març, amb el propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a fer efectiu el permís retribuït recuperable.  Aquesta nit a les 00.00h ha acabat aquesta moratòria i per tant,  s’estableix per a tot el personal laboral per compte aliè d’empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupi activitats no essencials, un permís retribuït recuperable de carácter obligatori. La recuperació de les hores de feina es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020, tal i com indica el reial decret

Pel que fa a la situació dels autònoms queden com estaven. Si la seva activitat no la podien dur a terme abans del RDLlei de serveis essencials, tampoc poden ara; i si podien abans del RDLLei segueixen podent portar-la a terme ara.