Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Acord comarcal per a la creació de l’Agència de desenvolupament de l’Alt Empordà

Les entitats locals impulsores del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de l’Alt Empordà han acordat realitzar els primers passos en ferm per a la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic. Aquest ens neix amb la voluntat de treballar conjuntament les polítiques de promoció econòmica de la comarca, d’acord amb les necessitats detectades en el Pla Estratègic que ha estat aprovat per totes les entitats locals en àmbits com la generació de llocs de feina, la diversificació de l’economia, la captació d’inversions o l’impuls de la formació.

La decisió de tirar endavant l’Agència s’ha materialitzat aquest dijous, 27 de maig, en una trobada dels representants polítics de les entitats a l’Alfolí de la Sal, a l’Escala. A la reunió s’hi ha exposat una possible estructura de l’Agència i una previsió dels recursos necessaris per al seu funcionament. Els representants han acordat avançar de forma sòlida cap a la creació de l’ens, estudiant a nivell tècnic quines són les passes a seguir per constituir l’Agència amb la major brevetat possible.

Les entitats s’han compromès a que l’Agència sigui una eina útil i al servei de la comarca, emprenguent projectes i iniciatives que beneficiïn el conjunt de pobles i viles de l’Alt Empordà. També s’ha acordat estudiar models de governança que vetllin per la representativitat proporcional de totes les entitats locals, garantint la participació de pobles petits i micropobles.

A la reunió hi han participat els Ajuntaments de l’Escala, Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, Vilafant, Llançà, la Jonquera i Vilamalla; el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; el Consorci Salines-Bassegoda, l’Associació Empordà Turisme i l’Associació de Micropobles.