Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ahir es va presentar l’estudi d’habitatges de Castelló d’Empúries realitzat per UNDOS Arquitectura Cooperativa

Ahir a la tarda va tenir lloc la presentació de l’estudi d’habitatges de Castelló d’Empúries i Empuriabrava de forma telemàtica. L’estudi, realitzat per UNDOS Arquitectura Cooperativa, va presentar una anàlisis que detecta qualitativament i quantitativament els edificis amb ús d’habitatge que es troben desocupats o en situacions anòmales. La finalitat de l’estudi és mobilitzar aquests immobles i és per això que calia saber el número d’habitatges buits, detectar quins es poden mobilitzar, conèixer quina és la seva titularitat i definir les característiques d’aquests.

Dels resultats obtinguts s’ha detectat que del total d’habitatges del municipi un 6% són potencialment buits, un percentatge dins la mitjana de desocupació dels municipis amb característiques similars a Castelló d’Empúries. D’aquests, se n’ha fet una classificació tenint en compte la tipologia d’habitatges, unifamiliars o plurifamiliars, dels quals una tercera part són unifamiliars i la resta plurifamiliars. Respecte a la superfície, gairebé la meitat presenten entre 50 i 100 m2, una quarta part tenen una superfície de menys de 50m2 i la resta de més de 100 m2.

En relació a l’any de construcció s’han dividit en franges d’habitatges construïts abans del 1950, entre 1951 i 1975, entre 1976 i 1995 i finalment, 1996 i 2020. Tot i tenir percentatges similars entre franges, es presenta un percentatge superior als habitatges construïts en la tercera franja esmentada. Per últim, cal destacar també, que el 12% d’habitatges buits es troben en mans de bancs i fons voltors.

L’estudi conclou que el municipi té una tendència creixent d’augment de població i que al nucli del centre històric s’hi concentra un gran índex de desocupació. Per altra banda, també ens trobem que hi ha una oferta baixa d’habitatge assequible a tot el municipi.

Finalment, i després d’exposar els resultats de l’estudi, es van presentar algunes de les propostes d’actuació i metodologies que es volen seguir, entre aquestes, s’han dissenyat tres tipus de projectes per mobilitzar totes les tipologies d’habitatges buits i destinar-los a els perfils de castellonines i castellonins que cerquen habitatge al municipi.

L’estudi d’habitatge es pot consultar al departament d’habitatge del web municipal.