Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ajuts per a la compra de llibres de text

Ja es poden sol·licitar, fins al 7 d’octubre, els 50 € d’ajut escolar per a l’alumnat de 1r de primària fins a 4t d’ESO, matriculat i empadronat en centres del municipi.

Fa quatre anys, l’Ajuntament va obrir una línia d’ajuts per a la compra de llibres de text i material escolar designat pel centre educatiu. El curs passat, un total de 362 famílies van sol·licitar l’ajut, essent l’import total aportat de 22.762,03 € a 491 alumnes. Així doncs, davant la bona rebuda que pot comprovar-se que té la proposta, s’ha decidit renovar aquesta subvenció un any més amb la voluntat de recolzar a les famílies del poble en l’escolarització dels seus fills i filles, amb una dotació de fins a 50 € per alumne/a.

Anna Massot, regidora d’Ensenyament, explica que l’any passat, com a novetat, es va incorporar la possibilitat d’incloure el material escolar per justificar la petició d’aquest ajut. Amb això, s’ha valorat molt positivament perquè ha permès que més famílies poguessin arribar a cobrar l’ajut fins a l’import màxim que s’atorga.

En aquesta línia, l’ajut s’adreça a l’alumnat empadronat al municipi i matriculat en els centres educatius de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, des de 1r de primària fins a 4t d’ESO (curs 2022-2023). Per demanar l’ajut, consulteu el procediment a seguir, en les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts i els annexes (on hi trobareu el model de sol·licitud i la fitxa del creditor). Quant a la documentació requerida, cal presentar:

  • Sol·licitud degudament omplerta.
  • Fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Si el sol·licitant de l’ajuda és tutor/a legal de l’alumne, s’haurà de presentar la documentació que ho acrediti.
  • Factura, tiquet o rebut de compra dels llibres de text i material escolar designat pel centre educatiu pel curs 2022-2023.
  • Fitxa del creditor autentificada per l’entitat bancària corresponent. Només en el cas que sigui el primer cop que se sol·licita o si s’hagi canviat la domiciliació bancària.

Amb tot plegat, la sol·licitud i tota la documentació necessària es pot de forma telemàtica a través de la seu electrònica. O, presencialment, a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OMAC), demanant cita al 972 25 04 26 (Centre històric) o al 972 45 41 32 (Empuriabrava).