El Proper Ple extraordinari, que es celebrarà dijous vinent, aprovarà la creació de l’organisme autònom local per a la gestió directa del servei públic de promoció turística i comercial, i aprovació inicial si s’escau, Estatuts de l’Organisme

L’Agència de promoció i turisme de Castelló d’Empúries-Empuriabrava serà un organisme de gestió i  preveu la participació i implicació del sector privat i també serà qui marqui les bases d’un nou model que permeti fer front als canvis en el sector turístic i comercial amb una visió compartida per tots els agents que formen part de la cadena de valor turística i comercial del municipi.

L’Ajuntament va encarregar a principis de 2018 un estudi per la creació d’un organisme de gestió turística com a objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de gestió i governança de les Àrees de Turisme,  Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per tal de marcar un full de ruta amb una estratègia clara i consensuada de la direcció cap on s’han d’enfocar les polítiques i accions en matèria de promoció.

Les principals funcions previstes de l’ens autònom, que comptarà amb la participació del teixit empresarial i comercial del municipi, seran les següents:

En l’àmbit de la Planificació i gestió turística:

 • Planificar l’estratègia de desenvolupament del municipi a llarg termini seguint les directrius i valors acordats entre tots els actors implicats en la gestió de la destinació.
 • Generar coneixement sobre l’activitat turística i econòmica i transferir-lo als agents locals i col·laboradors a través d’un sistema d’intel·ligència i d’indicadors.
 • Vetllar per la qualitat de l’experiència del visitant coordinant tots els serveis públics i privats que intervenen en el cicle de vida del viatge, abans, durant i després de l’estada del visitant.
 • Prioritzar la monitorització de la satisfacció durant l’estada per poder respondre amb efectivitat a les problemàtiques i fidelitzar i convertir en prescriptors quan sigui positiva.
 • Implementar certificacions de qualitat i sostenibilitat que permetin millorar la gestió dels recursos i empreses.
 • Informar i atendre les necessitats dels visitants a través de les oficines de turisme i dels nous canals digitals
 • Fomentar aliances estratègiques amb organismes i destinacions que serveixin per a desenvolupar nous projectes, per sumar sinergies i intercanviar coneixement.
 • Identificar els programes d’àmbit català, estatal i europeu que permetin finançar projectes estratègics del municipi.
 • Promoure campanyes de sensibilització per un turisme responsable, sostenible i accessible que fomenti la convivència entre residents i visitants.
 • Gestió de la taxa turística per destinar els recursos necessaris a la millora de l’oferta, a augmentar la qualitat i fer més sostenible a llarg termini la destinació.

En l’àmbit del Màrqueting i la promoció:

 • Definir el posicionament que es vol transmetre com a destinació i dotar-se de les eines de màrqueting i comunicació necessàries per donar-se a conèixer als públics objectius.
 • Definir l’estratègia digital de la destinació i dotar-se dels recursos i formació per poder implementar-la.
 • Promoure la creació de productes i experiències turístiques amb el sector privat per aportar valor i diferenciació als visitants.
 • Planificar i executar accions de màrqueting, promoció i comunicació als mercats emissors per arribar als públics objectius a través d’accions dirigides als canals de distribució, comunicació i públic final.
 • Vetllar per la imatge i reputació de destinació dotant-se dels instruments i recursos necessaris per gestionar situacions de crisi i poder liderar la comunicació, així com per monitorització i identificar els continguts positius i incorporar-los a l’estratègia de comunicació.

  En l’àmbit de la Dinamització i els esdeveniments:

 • Promoure festivals i grans esdeveniments alineats amb els valors i productes definits en l’estratègia de desenvolupament que contribueixin a generar activitat econòmica, implicació dels residents i ajudin a la promoció del municipi al món.
 • Organitzar i donar suport a les accions de dinamització que s’organitzin al municipi.

En l’àmbit de la Promoció econòmica:

 • Ordenació i millora de la competitivitat de les empreses
 • Suport a l’empresa i  l’emprenedoria i creació de noves activitats econòmiques.
 • Promoció i dinamització del comerç local
 • Planificació i organització de formació empresarial

Un cop aprovat s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies per després sotmetre’l a aprovació definitiva. S’estima que a partir del mes de juny es podrà dotar de partida pressupostària i es podran nomenar els càrrecs.

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Sr. Salvi Güell, ha explicat que “al nostre entendre és indispensable la creació d’aquest nou ens, és una necessitat per un municipi com el nostre, on els sectors turístic i comercial tenen una gran rellevància. Serà l’òrgan que faciliti la col·laboració pública i privada vital avui en dia”.