Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 


 

 En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels los drets digitals, L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES us informem que les vostres dades estan recollides en el tractament Promoció econòmica, serveis, amb la finalitat d’enviament d’informació rellevant sobre ajuts d’interès per al teixit empresarial del municipi. La legitimació d’aquest tractament és el compliment d’una missió en interès públic i el consentiment de la persona interessada. L’ajuntament no cedirà les vostres dades a tercers. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament i portabilitat davant l’Ajuntament a través de mail a ajuntament@castello.cat o bé per correu postal a Pl Joc de la Pilota 1, 17486 Castelló d’Empúries.
Retirada de consentiment:
Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment responent els correus electrònics que enviem o adreçant la vostra petició a promocioeconomica@castello.cat