Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Organització de les Nacions Unides ha engegat un compromís a nivell mundial elaborant una Agenda basada en el Desenvolupament Sostenible del planeta. A aquest projecte s’hi han adherit 193 estats que hauran de vetllar per aconseguir, l’any 2030, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats. Aquests ODS engloben els grans reptes de la humanitat: des de la lluita contra la fam i la pobresa, fins a l’educació, la salut i el benestar de les persones, el canvi climàtic, la pau o les ciutats sostenibles, entre d’altres.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, dins de les seves competències, ha adquirit també el compromís envers el desenvolupament sostenible i aquesta Agenda 2030 aprovada l’any 2015.

Bona part de les accions que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament, han quedat alineades en un o diferents ODS i a més, s’han proposat idees perquè la ciutadania des de casa, l’escola, el lloc de treball … pugui contribuir a l’assoliment d’aquests objectius. Aquestes accions i projectes els trobareu en el llibret que s’ha editat a tal efecte.

Per tal que la ciutadania conegui també la feina que ha fet l’Ajuntament per començar a encaminar les seves polítiques cap a un Desenvolupament Sostenible, us presentem l’Informe d’alineament de les accions de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries als Objectius de Desenvolupament Sostenible.