Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les denominacions de vies, places, rotondes, espais, sectors i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu aportant un reconeixement públic a una causa, a una memòria d’un personatge, a un esdeveniment, etc., lligat a l’espai objecte de denominació.

A més a més, el topònim incorpora un valor afegit, de caràcter afectiu que contribueix a reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i la pertinença a la col·lectivitat.

Per aquest fet, amb la voluntat d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a terme correctament la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels espais, vials públics, equipaments, no tant sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, es crea la Comissió de Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament.

Les funcions

1. Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies i altres espais i equipaments públics.

2. Informar de les propostes de denominació de vies i altres espais i equipaments públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persona interessada.

3. Recollir informació referent a espais i equipaments públics del poble sense denominació, resultants o no de remodelacions urbanístiques.

4. Recollir les diverses propostes de noms per a vies i espais públics del municipi

5. Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, espais públics i dels equipaments municipals.

6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.

7. Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de carrers i espais públics de la ciutat.

8. Altres estudis i informes en relació als assumptes que li siguin sotmesos en relació a l’objecte d’aquest reglament.

Qui en forma part?

La comissió del nomenclàtor, està formada per representants polítics de totes les reprensentacions polítiques del consistori, representants tècnics de l’Ajuntament i un màxim de 6 representants de la ciutadania.

Cessaran en el seu càrrec coincidint amb la finalització de cada mandat de l’Ajuntament i es renovaran a l’inici del nou mandat.

Com es tria un nom d’un carrer, plaça o espai públic?

El procediment de denominació de les vies urbanes o espais públics, es pot iniciar a proposta de qualsevol departament municipal que tingui coneixement de l’existència de vies o altres espais d’ús públic sense denominació, o bé a petició d’alguna entitat pública o privada, d’una agrupació de veïns o de particulars, mitjançant un escrit de sol.licitud a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, acompanyant dels documents que fonamentin la petició. La Comissió del Nomenclàtor estudiarà la sol.licitud i en cas que la consideri justificada i s’aprovi, redactarà informe i elevarà proposta per tal que sigui el Ple de la Corporació  que acordi, si s’escau, la seva aprovació.

◾ Tota la informació del funcionament es pot consultar al:

REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE VIES, PLACES, ROTONDES, ESPAIS, SECTORS I EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI

Acords adoptats

2018

APROVAR i ASSIGNAR la denominació de la plaça existent al sector Club Nàutic amb el nom de Plaça de les Palmeres.

APROVAR i ASSIGNAR la denominació del Camp de Futbol municipal d’Empuriabrava situat al sector Aeroclub amb el nom de Camp de Futbol municipal Iñaki Fernández Orjales “Búfalo”.

2019

APROVAR i CANVIAR la denominació del C/ Alfons XIII com a C/ Mossèn Modest Prats.

APROVAR i DESIGNAR amb la denominació de Plaça de Josefina Gambús, la plaça situada a l’espai existent que s’accedeix, d’una banda, des de la Travessia Antoni Agramunt, on hi havia antigament el mercat cobert, i per l’altra, baixant per les escales des de la Plaça Joc de la Pilota.

APROVAR i CANVIAR la denominació de l’Avinguda Joan Carles I per la d’Avinguda de la República Catalana.

2020

APROVAR i DESIGNAR amb la denominació de Carreró de la Casa Gran, el carrer situat a un dels laterals de l’anomenada La Casa Gran situada al centre històric del municipi.

APROVAR i DESIGNAR a cinc carrers del sector Gran Reserva d’Empuriabrava : Sector GRAN RESERVA/C. PARAL·LEL,
Sector GRAN RESERVA/C. 11 SETEMBRE, Sector GRAN RESERVA/C. GIRA-SOLS, Sector GRAN RESERVA/C. TRAVESSERA, Sector GRAN RESERVA/C. GREGAL

2021

Aprovar i corregir la denominació dels següents topònims:

  • Vernat de Dalt per Vernar de Dalt
  • Vernat de Baix per Vernar de Baix
  • Mas d’en Guillo per Mas d’en Guilla

Clica enllaç de l’acord

Corregir denominacions de carrers:

  • Aprovar i corregir la denominació del C/ Les Barnedes i Assignar la denominació de C/ Les Vernedes
  • Aprovar i corregir la denominació del C/ Paireria Vella i Assignar la denominació de C/ Parairia Vella
  • Aprovar i modificar la denominació del C/ Pabordia i Assignar la denominació de C/ Confraria

Clica enllaç de l’acord

Modificació de denominacions:

  • Aprovar i modificar la denominació de l’equipament anomenat Casal Cívic i Assignar la denominació Espai Alberes
  • Aprovar i modificar la denominació de l’equipament anomenat Centre de Serveis i Assignar la denominació Centre de Serveis Puigmal
  • Aprovar i modificar la denominació de la Travessera Santa Clara transversal al C/ Cadaqués i Assignar la denominació de Travessera Cadaqués.

Clica enllaç de l’acord

Oficialització de la denominació d’un equipament:

  • Aprovar i oficialitzar la denominació de l’equipament anomenat Centre Cívic.

Clica enllaç de l’acord

Notícies relacionades amb la Comissió del Nomenclàtor.

📰 Consulta les notícies relacionades amb la comisisó del nomenclàtor.