Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

COMUNICAT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES SOBRE LA SEGURETAT EN EL MUNICIPI DESPRÉS DE LA TROBADA VEÏNAL DEL PASSAT DIJOUS 20 DE FEBRER A LA MARINA D’EMPURIABRAVA

La Junta de Portaveus, constituïda pels representants dels partits polítics i grups municipals amb representació en el ple municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), SOM EMPURIABRAVA I CASTELLÓ (SOMEC),  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), CIUTADANS-Partit de la Ciutadania (Cs), JUNTS PER CASTELLÓ I EMPURIABRAVA – JUNTS PER CATALUNYA (Jxcat), UDEM-PLATAFORMA CÍVICA (UP).

Després de la preocupació manifestada per veïns i ciutadans de la marina d’Empuriabrava, l’alcalde-president i els representants de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,  volem manifestar el següent :

Primer.- Que l’alcalde i els partits polítics, representats en el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, recollim i fem nostra la preocupació manifestada pels veïns i col·lectius de la marina en relació a la seguretat del municipi en la reunió del passat 20 de febrer , i que malgrat l’alarmisme d’algunes intervencions, volem destacar i agrair sincerament que totes les intervencions varen ser fetes de manera educada, respectant totes les opinions i participacions, motiu que ens fa sentir orgullosos de la maduresa democràtica dels nostres veïns en un acte de participació que va aplegar més de 250 persones.

Segon.- Que la Junta de Portaveus donarà suport en tot moment a l’alcalde en totes aquelles decisions encaminades a reforçar la seguretat del nostre municipi i a assegurar la tranquil·litat als veïns i residents al nostre municipi , doncs ens mou el compromís de donar servei i seguretat als nostres conciutadans. Per això ens comprometem tots els grups municipals en continuar treballant plegats per tal de revertir la  sensació d’inseguretat, i ho farem al límit de les competències legals que li son pròpies a l’Ajuntament, com també instant i demanant les reformes i millores necessàries a les administracions d’àmbit supramunicipal que tenen competències i responsabilitat en matèria de la seguretat ciutadana. Cal dir també que pròximament celebrarem la Junta de Seguretat per tal de fer balanç i preveure mesures a aplicar els propers mesos.

Tercer.- Volem posar en coneixement dels nostres ciutadans els canals dels que disposa l’Ajuntament per tal de rebre queixes i suggeriments respecte a aquest tema. El telèfon de la Policia Local és el 972451010. Es poden fer queixes i suggeriments mitjançant la nostra web i també amb instància genèrica. També disposem del correu-e participacio@castello.cat    Totes les comunicacions rebudes seran estudiades pels corresponents departaments de l’Ajuntament i seran objecte de tractament a les diferents  Juntes de Portaveus convocades de forma regular  i presidides per l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Quart.- Ens  ratifiquem en la declaració feta per la junta de Portaveus en data 17 de febrer de 2020 i llegida per l’alcalde davant els veïns, a la reunió del dijous 20 de febrer, a més de publicada a la pàgina web de la corporació municipal, agafant el compromís de fer el  seguiment de les accions identificades i proposades en l’esmentada declaració, que serà el full de ruta i l’eix de treball, per part de la Junta de Portaveus. Les accions concretes que se’n derivin quedaran plasmades en un document que serà objecte d’aprovació pel nostre Ple municipal.  

Cinquè.- Volem apel·lar a la responsabilitat institucional i ciutadana, a fi d’evitar declaracions i manifestacions esbiaixades que perjudiquin la imatge turística i comercial del nostre municipi, sobretot en les xarxes socials. Aquest prec es vol adreçar especialment a ex regidors i ex responsables polítics, als que convidem de manera sincera a fer pinya i afegir-se al consens i a l’acord que han arribat TOTS els partits polítics i grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb referència a  la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL 17 DE FEBRER DE 2020.

A Castelló d’Empúries, 24 de febrer de 2020.