La Junta de Portaveus, constituïda pels representants dels partits polítics i grups municipals amb representació en el ple municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), SOM EMPURIABRAVA I CASTELLÓ (SOMEC),  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), CIUTADANS-Partit de la Ciutadania (Cs), JUNTS PER CASTELLÓ I EMPURIABRAVA – JUNTS PER CATALUNYA (Jxcat), UDEM-PLATAFORMA CÍVICA (UP).

Després de la preocupació manifestada per veïns i ciutadans de la marina d’Empuriabrava, l’alcalde-president i els representants de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries,  volem manifestar el següent :

Primer.- Que l’alcalde i els partits polítics, representats en el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, recollim i fem nostra la preocupació manifestada pels veïns i col·lectius de la marina en relació a la seguretat del municipi en la reunió del passat 20 de febrer , i que malgrat l’alarmisme d’algunes intervencions, volem destacar i agrair sincerament que totes les intervencions varen ser fetes de manera educada, respectant totes les opinions i participacions, motiu que ens fa sentir orgullosos de la maduresa democràtica dels nostres veïns en un acte de participació que va aplegar més de 250 persones.

Segon.- Que la Junta de Portaveus donarà suport en tot moment a l’alcalde en totes aquelles decisions encaminades a reforçar la seguretat del nostre municipi i a assegurar la tranquil·litat als veïns i residents al nostre municipi , doncs ens mou el compromís de donar servei i seguretat als nostres conciutadans. Per això ens comprometem tots els grups municipals en continuar treballant plegats per tal de revertir la  sensació d’inseguretat, i ho farem al límit de les competències legals que li son pròpies a l’Ajuntament, com també instant i demanant les reformes i millores necessàries a les administracions d’àmbit supramunicipal que tenen competències i responsabilitat en matèria de la seguretat ciutadana. Cal dir també que pròximament celebrarem la Junta de Seguretat per tal de fer balanç i preveure mesures a aplicar els propers mesos.

Tercer.- Volem posar en coneixement dels nostres ciutadans els canals dels que disposa l’Ajuntament per tal de rebre queixes i suggeriments respecte a aquest tema. El telèfon de la Policia Local és el 972451010. Es poden fer queixes i suggeriments mitjançant la nostra web i també amb instància genèrica. També disposem del correu-e participacio@castello.cat    Totes les comunicacions rebudes seran estudiades pels corresponents departaments de l’Ajuntament i seran objecte de tractament a les diferents  Juntes de Portaveus convocades de forma regular  i presidides per l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Quart.- Ens  ratifiquem en la declaració feta per la junta de Portaveus en data 17 de febrer de 2020 i llegida per l’alcalde davant els veïns, a la reunió del dijous 20 de febrer, a més de publicada a la pàgina web de la corporació municipal, agafant el compromís de fer el  seguiment de les accions identificades i proposades en l’esmentada declaració, que serà el full de ruta i l’eix de treball, per part de la Junta de Portaveus. Les accions concretes que se’n derivin quedaran plasmades en un document que serà objecte d’aprovació pel nostre Ple municipal.  

Cinquè.- Volem apel·lar a la responsabilitat institucional i ciutadana, a fi d’evitar declaracions i manifestacions esbiaixades que perjudiquin la imatge turística i comercial del nostre municipi, sobretot en les xarxes socials. Aquest prec es vol adreçar especialment a ex regidors i ex responsables polítics, als que convidem de manera sincera a fer pinya i afegir-se al consens i a l’acord que han arribat TOTS els partits polítics i grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb referència a  la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL 17 DE FEBRER DE 2020.

A Castelló d’Empúries, 24 de febrer de 2020.