Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Concessió de subvencions al sector de la pagesia i ramaderia per al foment de l’activitat agrícola de l’any 2020

A partir del 29 de desembre de 2020 s’obre el termini per presentar les sol·licituds i finalitzarà el dia 11 de febrer de 2021.

La Junta de Govern Local de la corporació de data 7 de desembre de 2020 va aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions al sector de la pagesia i ramaderia per al foment de l’activitat agrícola per l’any 2020. Les subvencions es podran sol·licitar a partir del dia 29 de desembre de 2020 fins el 11 de febrer de 2021 demanant cita prèvia a les oficines de l’OMAC del centre històric i d’Empuriabrava o de forma telemàtica a través de la web www.castello.cat.

Els peticionaris hauran de presentar els següents documents annexos que formen part de les següents bases:

  1. Requeriment documentació  
  2. Models normalitzats per la sol·licitud de la subvenció, documentació acreditativa i annexs
  3. Declaració responsable
  4. Número de compte bancari del beneficiari per al cobrament de la subvenció. Aquest número es justificarà amb el full de dades bancàries del beneficiari degudament formalitzat per a l’entitat financera corresponent.

Podeu consultar les bases específiques reguladores d’aquesta concessió de subvenció  en aquest enllaç