Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Enguany la biblioteca ha rebut una subvenció de 2.436 € del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de digitalitzar fons patrimonials de la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués.

Aquests llibres, que es poden consultar a la biblioteca de Castelló d’Empúries, formen part de la col·lecció del Esteve Ripoll i Cornell. L’any 2017 se signa el conveni, pel qual la família fa donació del fons  a favor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. La seva biblioteca particular va ingressar a la biblioteca Ramon Bordas i Estragués. Estava integrada per aproximadament 85 metres lineals de documents, llibres de temàtica diversa, on destacaven principalment obres de teatre, política i col·lecció local. Algunes d’aquestes publicacions tenen un gran valor històric, per les seves característiques i la data de publicació. El fons documental  constituït per fotografies, el seu arxiu personal, cartells, etc., va passar a formar part de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE).

Es van escollir un total de 25 obres per digitalitzar d’aquest fons, 6.700 pàgines/imatges. Un dels criteris per seleccionar les obres fou estar exempt de drets d’autor, atès que aquests llibres es difondran a través del repositori Regira, que permet la consulta a través d’Internet en aquesta web: https://www.bibgirona.cat/regira.

Aquest repositori, que inclou documents de diverses biblioteques de les comarques gironines, ha estat promogut pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar la consulta del patrimoni local gironí.  La Biblioteca de Castelló d’Empúries actualment disposa de 4 col·leccions consultables en el Regira:

1_ Un apartat d’hemeroteca, on actualment hi ha L’Espiga (1934-1933),  una revista editada per l’associació Esplais,  entitat lligada al Centre Agrícola i Social. Està previst ampliar aquesta secció amb altres publicacions d’àmbit local.

2_ Una col·lecció de Bans, impresos antics amb uns 499 documents de temàtica administrativa, legislativa i judicial, cedits pel Grup Cultural Comtat d’Empúries.

3_La biblioteca patrimonial AMCE. Llibres digitalitzats de l’Arxiu Municipal, que formaven part del fons patrimonial de la Cambra Agrària i del Fons Pelai Negre Pastell.

I ara també la Col·lecció Esteve Ripoll i Cornell.  El criteri predominant a l’hora de fer la selecció d’aquests llibres que hi estan integrats, ha estat la vinculació amb el territori. Hi ha diverses obres, per exemple,  sobre Ramon Ruiz Amado, un sacerdot i pedagog català, doctor en Dret i membre de la Companyia de Jesús, nascut a Castelló d’Empúries el 1861.  (14 llibres). Cinc llibres on apareixen referències directes al nostre municipi, entre ells Un Estudi de toponomàstica catalana de Salvador  Sanpere  Miquel, publicat el 1880, o bé La Generalitat de Catalunya a les Comarques Gironines : report de la Comissaria Delegada : 1933.

Finalment, s’han inclòs 6 documents, que tot i que no segueixen el criteri d’àmbit local, pensen que reflecteixen les inquietuds del col·leccionista d’aquesta biblioteca particular, que forma part del fons de la Biblioteca de Castelló d’Empúries. Un d’ells, el més antic, fou publicat el 1846: Vida y escritos de C. Crispo Salustio, de T. Livio, Ciceron.  

Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a la línia de subvencions de digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.