L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, manté oberta la convocatòria per a les subvencions als establiments comercials per al 2019 fins a 31 de desembre, amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’activitat comercial local, impulsant la millora i el creixement del sector empresarial amb accions encaminades al desenvolupament econòmic de les empreses del municipi.

Les subvencions estan adreçades a les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment comercial al municipi. Els beneficiaris són els titulars de les activitats incloses a la llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa, oberts més nou mesos l’any, amb un màxim de 500m2 de superfície construïda i excloent les activitats recreatives.

Les accions subvencionables s’agrupen en dues línies, una per a accions de millora i/o rehabilitació d’establiments comercials consolidats, i l’altra per als establiments comercials de nova implementació. Els projectes subvencionables s’han d’haver executat de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.

L’import de la subvenció és del 70% del cost de la base imposable de l’obra o activitat subvencionada fins a un màxim de 2.500€ i el termini  per presentar sol·licituds va començar a l’endemà de la publicació i acabarà, com hem dit, el 31 de desembre de 2019. Aquest any l’ajuntament ja ha subvencionat catorze comerços, onze per reformes/millores, principalment d’eficiència energètica i millores d’imatge exterior, i tres més per obertura d’establiment

En aquest enllaç us podeu descarregar les bases i la documentació. Per més informació, adreceu-vos al Centre Emprèn.