Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament de Patrimoni Històric ha obtingut un total de 109.581,15 € en subvencions econòmiques durant l’any 2023

Durant l’actual exercici 2023, el Departament de Patrimoni Històric, de l’Àrea de Cultura i festes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha sol·licitat i obtingut diverses subvencions econòmiques en diferents línies de convocatòries públiques i ordinàries, tant de la Diputació de Girona com de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’activitats culturals i d’accions relacionades amb el patrimoni històric i cultural, amb un import total de 109.581,15 €.

En total s’han sol·licitat i obtingut quatre subvencions, tres de les quals de la Diputació de Girona i una de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que són les que es detallen a continuació:

Diputació de Girona:

  • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: 33.576,15 €.
  • Organització d’esdeveniments de caràcter firal (Mercat Medieval): 5.600,00 €.
  • Restauració d’immobles d’interès patrimonial (Convent de Sant Agustí): 10.000,00 €.

OSIC – Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya:

  • Organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional (XXXI Festival Terra de Trobadors): 60.405,00 €.