La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió del sia 7 d’agost de 2018 ha concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dues línies de subvencions de la campanya “Del pla a l’acció” per al finançament d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple. Les subvencions concedides són les següents:

  • L’import de 3.600 € (1.800€ any 2018 i 1.800€ any 2019) per al servei de comptabilitat i gestió energètica que forma part de la Línia 1 que inclou gestió energètica municipal.
  • L’import de 30.000€ ( 15.000€ l’any 2018 i 15.000€ l’any 2019) per a actuacions de millora de l’enllumenat públic que forma part de la Línia 4 que inclou inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis.