La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2019, que es relacionen a continuació:

  • L’import de 190.264,85 € per a despeses de reasfaltat de diferents carrers del municipi i reasfaltat de la carretera de Pedret i Marzà
  • L’import de 33.576,15 per a finançar programes i accions culturals programades per a l’any 2019
  • L’import de 1.100,00 € per actuacions en camins