Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV rep la donació d’una col·lecció d’objectes antics de Salvador Famoso Arnau

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries ha rebut recentment la donació d’un conjunt d’objectes antics propietat del col·leccionista i investigador castelloní Salvador Famoso Arnau, concretament de cinc béns mobles culturals de diferents èpoques històriques. El conjunt dels cinc objectes és d’un alt valor cultural i patrimonial i es tracta d’un plat de ceràmica de reflex metàl·lic dels segles XV o XVI; d’una cullera antiga feta de fusta, dels segles XV-XVII i en molt bon estat de conservació; de dos plats de ceràmica amb decoració de pintura blava valenciana, ambdós del segle XVII; i d’un bol o una xicra de ceràmica també amb pintura blava valenciana, també del segle XVII.

Salvador Famoso Arnau (Castelló d’Empúries, 1945) és un mestre d’obres jubilat i ha treballat molt anys en la rehabilitació i la restauració d’edificis i monuments històrics de Girona, com per exemple al Convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries, a la Ciutadella de Roses, a la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols i al Poblat de Santa Creu i al monestir de Sant Pere de Rodes, entre molts altres indrets. Ha estat també membre del Grup Cultural Comtat d’Empúries, una associació cultural castellonina que vetllava per la conservació i recuperació del patrimoni cultural castelloní.

La seva faceta d’investigador l’ha portat a fer recerca sobre la història i el patrimoni cultural local, fruit de la qual ha publicat diversos articles a la revista El Salner, el butlletí del Grup Cultural Comtat d’Empúries; i també als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Ha publicat també les següents monografies: El Pont Vell de Castelló d’Empúries. Una memòria arquitectònica, constructiva i històrica del passat (2008); El Carrer de Sant Francesc de Castelló d’Empúries i el seu entorn. Evolució històrica i arquitectònica segles XIII-XIX (2013); i el seu darrer llibre Un aspecte de l’arquitectura: la construcció de parets (Alt Empordà). Materials, picapedrers i paletes: una ullada en el temps (2018), publicats pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar en sessió de Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2022 la donació dels cinc béns mobles. Des del Museu d’Història Medieval es valora molt positivament i s’agraeix la donació de la col·lecció dels cinc objectes històrics al Museu per part del donant, i alhora s’anima a tothom qui vulgui i estigui interessat a fer cessió o donació de peces al Museu.

Els cinc objectes donats per Salvador Famoso Arnau al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV. Foto: MHMCE
Salvador Famoso Arnau en una visita recent al Museu d’Història Medieval. Foto: MHMCE.