Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Museu d’Història Medieval du a terme una excavació al Passeig arqueològic de la muralla medieval del Convent de Sant Domènec

La setmana que ve està previst que comencin els treballs d’una excavació arqueològica preventiva al Passeig arqueològic existent a la muralla medieval de Castelló d’Empúries, concretament al tram de l’antic Convent de Sant Domènec de la vila comtal. La intervenció arqueològica, promoguda pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV del Departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’emmarca en el programa anual de recerca arqueològica del museu i té com objectiu conèixer quina era l’estructura del passeig arqueològic d’aquest tram conservat de la muralla medieval, ran del talús, que originalment estava destinat a fossat, la seva cota de circulació i la forma originals, ja que també interessa dignificar l’espai per fer-lo visitable.

Aquest espai és una àrea de notable interès patrimonial i arqueològic, en la qual s’han fet diverses intervencions, com ara una excavació arqueològica els anys 1992 i 1993 a l’interior de la torre semicircular conservada dotada d’espitlleres, durant la qual es va localitzar un conjunt de ceràmica de gran qualitat, a més d’altres peces i objectes com ara una matriu de segell del segle XV i un dau per jugar fet d’os, que actualment es poden veure al Museu d’Història Medieval. L’any 2007 es va fer una prospecció amb georadar per determinar la presència d’unes restes en el subsòl atribuïbles al palau del comte Enric II, de principis del segle XVI, o a altres edificacions anteriors; l’any 2011 es va dur a terme una rehabilitació arquitectònica del parament vertical de tot el tram de la muralla gràcies a una subvenció econòmica de 200.000 € del programa Romànic Obert; i finalment, l’any 2020 es va fer una intervenció preventiva al claustre del convent de Sant Domènec, edificat a finals segle del segle XVII i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

El tram de muralla on està previst arranjar el Passeig arqueològic conserva part de la base atalussada, construïda amb maçoneria, amb pedres de formats i tipus diversos ben lligades amb morter de calç i sorra. El parament del damunt, a base de carreus de pedra de Vilacolum, podrien correspondre a restes de l’antic palau d’Enric II, i en aquest tram es conserva la bestorre, de planta circular, damunt la qual es va fonamentar l’absis de l’església del convent. És el segon tram de la muralla medieval millor conservat de la vila i el carreró de la muralla, l’espai objecte d’intervenció arqueològica, fa uns 225 m2.

En primer terme es desbrossarà amb màquina tota la capa vegetal que cobreix l’espai i que impedeix veure el nivell actual. A partir d’aquí, es procedirà a retirar la capa superficial de terra, que representa restes de runa recent, que foren abocades des de l’exterior, fins a localitzar el nivell anterior a aquests abocaments. Durant aquest procés, tot i que s’intueix que els materials són de poc interès, es farà una recollida selectiva del mateix per tal de caracteritzar l’estrat. Un cop assolida la neteja preliminar, es faran unes cales a fi de determinar la seqüència estratigràfica existent i, en especial, el perfil original del fossat.

També està previst fer un aixecament fotogramètric del tram de muralla, que permetrà fer un estudi detallat dels paraments i establir les successives fases de construcció. Un cop definit el nivell de circulació original, s’avaluarà la possibilitat de mantenir-lo tal qual o bé, si fos necessari, alçar-lo de cota. Es tracta, finalment, de deixar el terreny ben acabat, amb els pendents adequats per a donar sortida a les aigües plujanes, i completar la superfície amb una capa de sauló compactada per evitar la crescuda d’herbes. En aquest espai patrimonial es fan al llarg de l’any diverses visites guiades organitzades pel Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV amb motiu de jornades de patrimoni.

L’excavació arqueològica està dirigida per l’arqueòloga Anna Maria Puig i comptarà amb dos auxiliars d’arqueologia i els treballs de màquina per a l’excavació; té un cost de 15.546,08 € i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha rebut enguany una subvenció econòmica de l’OSIC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 6.598,00 €. Està previst que els treballs arqueològics durin deu dies, del dilluns 21 de novembre al divendres 2 de desembre, i durant els primers dies la circulació i estacionament de vehicles al carrer Antoni Agramont i a la plaça Josefina Gambús quedaran restringits a causa dels treballs arqueològics i del moviment i transport de terres.