Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Museu d’Història Medieval finalitza la restauració de les bigues originals de fusta i de les restes de les mènsules policromades de la Cúria del segle XIV

El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries ha finalitzat la intervenció de conservació-restauració de les dues bigues originals de fusta i de grans dimensions, de les restes de dues mènsules i de tapajunts policromats, elements que es conserven a la Cúria comtal i que formaven part de l’enteixinat original de fusta del sostre de la planta baixa, alhora que sostenien el pes del primer pis de l’edifici, un dels més emblemàtics de l’època medieval de la vila.

La restauració de les dues bigues de fusta va començar el dilluns 26 d’octubre i ha finalitzat el passat divendres 11 de desembre, per tant els treballs han durat un mes i mig i han anat a càrrec d’Eulàlia Roca i Idoia Tantull, dues restauradores professionals i especialitzades en fusta. Els treballs han comptat amb la col·laboració i la supervisió tècnica i fotogràfica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que a més ha concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries una subvenció econòmica, de la convocatòria d’enguany d’ajuts per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble d’import de 2.589 €, que equival aproximadament al 40% del cost total de la intervenció, i també ha proporcionat gratuïtament una bastida i material per dur a terme la restauració.

El CRBMC s’ha fet càrrec també dels anàlisis fisicoquímics de fusta i pigments, així com de la documentació fotogràfica dels béns mobles i del procés complet de la intervenció: estat previ, procés de restauració i final de les peces. La intervenció ha comptat també amb la col·laboració de l’empresa municipal de serveis Castelló 2000, per al muntatge previ i desmuntatge posterior de les dues bastides que s’han utilitzat per realitzar els treballs de restauració, així com la resta de material necessari (fustes, plàstics, etc.). Les bigues originals de la Cúria mesuren 6 metres de llarg per 50 cm d’amplada i d’alçada, i estan fetes de fusta de pi, com les dues mènsules ja restaurades l’any 2001 i que es troben actualment exposades al museu.

L’objectiu final de la intervenció de conservació-restauració de les dues bigues de fusta originals és que aquests béns mobles recuperin el màxim possible del seu estat i presentació original, eliminar la brutícia i la pols acumulada al llarg dels anys i llueixin al seu lloc original i al mateix edifici on van ser col·locades en el moment de la construcció de la Cúria, a mitjans del segle XIV. El conjunt de fusta restaurat ara llueix i les bigues de fusta originals són un objecte més del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries.