Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Pressupost Participatiu 2022 inicia la fase de valoració tècnica de les propostes ciutadanes recollides

El dilluns 31 de maig es va iniciar la fase de valoració i validació tècnica de les 492 propostes que es van rebre per part dels ciutadans i ciutadanes del municipi del Pressupost Participatiu 2022.

Durant aquest mes de juny se celebraran les reunions de la Comissió Tècnica per a dur a terme aquesta tasca de validació de les propostes que compleixin els requisits establerts i no superin la partida fixada de 200.000 €. Un cop finalitzades aquestes reunions, es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades, especificant en el cas d’aquestes últimes el motiu. Les propostes considerades com a vàlides seran les que passaran a la tercera fase, que és el Fòrum Ciutadà de Priorització.

En aquest sentit, recordem que els requisits establerts per ser admesa la proposta són:

– Respectar el marc normatiu i legal existent.

– Ser de competència municipal

– No contradir plans aprovats per l’Ajuntament

– Ser realitzables tècnicament

– No sobrepassar els 200.000 €

– Ser considerades una inversió

La següent fase a realitzar, serà la convocatòria del Fòrum Ciutadà de Priorització, on la ciutadania del municipi serà cridada a prendre-hi part. Els assistents a partir d’una sessió participativa, hauran de seleccionar un nombre determinat de propostes que seran les que finalment se sotmetran a votació popular (última fase del procés).

Es preveu realitzar el Fòrum durant les primeres setmanes del mes de setembre. Més endavant s’informarà la ciutadania del dia, hora i lloc que se celebrarà aquest pels mitjans habituals de l’Ajuntament.