Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es reactiven els terminis de les quotes de fraccionament i ajornament amb l’aprovació del nou calendari fiscal

A partir del dia 14 de març, amb la declaració de l’estat d’alarma,  van quedar suspesos tots els terminis del calendari fiscal de 2020 aprovats pel Govern Local en data 25 de novembre de 2019. D’aquesta manera,  es van paralitzar les quotes de fraccionament i ajornaments aprovats fins a la data així com les sol·licituds presentades a l’efecte.

En data 7 de maig es va aprovar en Junta de Govern Local la modificació del calendari fiscal i per tant, els nous terminis de cobrament dels padrons municipals que havien quedat suspesos es reprenen amb aquestes noves dates de venciment i fraccionament.

Recordem  que es continua mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora fins a final de l’exercici,  o fins a 24 mensualitats al tipus d’interès que determina la normativa vigent, respecte als rebuts d’impostos i taxes de cobrament periòdic .