Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 22/12/2022 al 05/01/2023.

Publicació de les bases específiques i la convocatòria al BOP núm. 239 de 16/12/2022

Publicació al DOGC núm. 8817 de 21/12/2022

Termini de presentació d’esmenes: del 22/11/2023 al 28/11/2023

Termini de presentació de mèrits: del 22/11/2023 al 05/12/2023