Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Actualment, l’execució de les obres s’ha d’adequar al que determina l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, concretament es troba entre les pàgines 19 i 21. Podreu trobar l’ordenança aquí

Per tal de compatibilitzar l’exeució de les obres, amb el descans dels veïns i dels visitants al municipi durant els mesos d’estiu i més aflucència turística, s’està tramitant la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana pel que fa a l’execució d’obres a l’estiu. Donant compliment a l’art 133 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, per tal de substanciar la consulta pública amb els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, s’ha pogut consultar el text de la modificació des del 21 de gener de 2021.

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, acordà aprovar inicialment la modificació, la qual es publica amb el text complet de la modificació a el Punt Avui del dijous 8 d’abril de 2021, el BOP nº70 del 14 d’abril de 2021 i DOGC nº8385 del 13 d’abril de 2021.

Per altra banda, aquí podreu trobar un full resum de la normativa.