Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Calendari Fiscal 2022

 1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries)
  Del 3 febrer al 30 de juny
  Rebuts domiciliats: del 2 al 6 de maig
 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
  De l’1 de març al 30 de juny
  Rebuts domiciliats: del 4 al 8 d’abril
 3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI
  De l’1 de març al 30 de juny
  Rebuts domiciliats: del 4 al 8 d’abril
 4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats
  Del 9 de maig al 31 d’octubre
  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana domiciliats:
  Amb fraccionament:
  60% del dia 1 al 5 d’agost
  40% del dia 17 al 21 d’octubre
 5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
  Del 9 de maig al 30 de setembre
  Rebuts domiciliats: del 7 al 10 de juny
 6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS)
  Del 13 de juny al 30 de setembre
  Rebuts domiciliats: del 18 al 22 de juliol
 7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i
  INDUSTRIALS
  Del 11 de juliol al 31 d’octubre
  Rebuts domiciliats: del 22 al 26 d’agost

  LLOCS DE PAGAMENT:
  a) A l’entitat bancàries col·laboradores en la gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

  b) A les Oficines Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) mitjançant targeta bancaria o xec que ha de ser
  nominatiu, creuat i conformat o certificat per l’entitat emissora, i ubicades al primer pis de l’Ajuntament,
  plaça Joc de la Pilota, 1 de Castelló d’Empúries i a la planta baixa del Centre Cívic d’Empuriabrava,
  avinguda Pompeu Fabra, ambdues en horaris de dies feiners de 8 h a 14 h.

Ordenances Fiscals

Consulta el text íntegre de les ordenances fiscals 2022 (actualització maig 2022)

Ordenances fiscals anteriors