Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ingressa a l’arxiu municipal de Castelló d’Empúries una butlla papal de 1584.

Es tracta d’un privilegi concedit pel papa Gregori XIII a la Comunitat de Preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries pel qual els dona llicència per poder celebrar misses de difunts a la capella de Sant Miquel, situada a la nau lateral de migdia del temple parroquial.

El pergamí, datat a Roma l’1 de març de 1584, porta el segell pontifici o butlla per acreditar-ne l’autoria. Formalment és un document molt interessant, tot el seu perímetre està decorat amb motius vegetals realitzats en tinta negra i a la línia superior hi ha caplletres molt ben ornades.

Dels plecs de la part inferior del pergamí en penja una corda de seda groga i vermella, a l’extrem de la qual hi ha la butlla amb forma de medalló de plom on, en una de les cares, hi ha les efigies de Sant Pere i Sant Pau gravades al costat de la paraula Pape. Mentre que a l’altra cara s’hi llegeix la inscripció Gregorius Papa XIII.

En el revers del pergamí hi ha una anotació simple que indica que el pergamí va ser registrat en algun llibre-inventari de la Comunitat de Preveres de Castelló. La nota que es pot llegir diu: “Es [a]notat en lo llibre de Inventari: nº 68”.

A l’arxiu municipal de Castelló conservem un llibre titulat: Inventari de tots los llibres, privilegis, actes, papers y notes que son en lo Arxiu Peculiar y casa del Concell de la Comunitat de Preveres de l’església parroquial de la Verge Maria de Castelló de Ampurias on en el registre número 68, efectivament trobem el resgest o descripció que concorda exactament amb la butlla recuperada i ingressada aquestes darreres setmanes.

Com a curiositat, el papa Gregori XIII, que signa la butlla, és el pontífex que se li atribueix, entre altres coses, la creació del calendari gregorià, vigent des del 1582.

Butlla papal de Gregori XII a la comunitat de preveres de Santa Maria de Castelló d’Empúries (1584)