Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Iniciada la fase de valoració de les propostes recollides al Pressupost Participatiu 2023

El passat dimecres 11 de maig es va iniciar la fase de valoració i validació de les més de 450 propostes rebudes per part dels ciutadans i ciutadanes del municipi.

Durant aquest mes de maig se celebraran les reunions de la Comissió Tècnica per valorar cadascuna de les 458 propostes rebudes, i validant aquelles que superin els requisits establerts, entre d’altres, que no superin la quantitat màxima de 150.000 €, respectin el marc normatiu legal existent, siguin de competència municipal, no contradiguin plans aprovats per l’Ajuntament, siguin realitzables tècnicament, siguin una inversió, etc.

Un cop finalitzades les reunions de valoració i validació, es publicarà un document amb les propostes validades i les desestimades, especificant en aquestes últimes el motiu.

La fase següent serà la convocatòria del Fòrum Ciutadà de Priorització, on es convocarà a tota la ciutadania. Els assistents seleccionaran, de les propostes validades, un nombre determinat de propostes que seran les finalistes i se sotmetran a votació popular.

Destacar, per últim, que el projecte del Pressupost Participatiu 2023 ha rebut recentment una subvenció de la Diputació de Girona de 5.000 €.