Durant l’any 2019, la Biblioteca Municipal de Castelló d’Empúries ha tingut 29.065 visitants, que representen una mitjana de 103,80 visitants per dia; també ha realitzat 17.548 transaccions de préstecs de documents  (llibres, DVD’s, revistes...), dels quals un 67,6% han estat préstecs a adults, un 20,9% préstecs infantils i juvenils  i un 11,5% préstecs fets a entitats (escoles, centres oberts ...).

El nombre de préstecs ha disminuït lleugerament respecte a l’any anterior: hem tingut un 1,8% menys de préstecs respecte al 2018, però per contra hi ha usuaris que ja estan utilitzant la plataforma de continguts digitals eBiblio que permet descarregar-te llibres, revistes i DVD’s: 129 préstecs a través de l’eBiblio.

I atès que la Biblioteca de Castelló d’Empúries forma part del Mapa de Lectura Pública i per tant ofereix el servei de préstec interbibliotecari, que permet accedir al fons de totes les biblioteques de Catalunya, hem pogut sol·licitar   1.531 préstecs interbibliotecaris pels nostres usuaris i hem atès  1.767 peticions fetes d’altres biblioteques.  

Tipologia dels préstecs

Dins el grup de llibres de ficció més deixats, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris.  El fill de l’Italià, de Rafel Nadal i Los mares del sur, de Manuel Vázquez Montalbán, han estat els dos títols més prestats de la nostra biblioteca.

En l’apartat de llibres de coneixements per a adults, les seccions amb més préstecs han estat les de “Medicina. Ciències aplicades” i d’“Art. Música i Esports”. També han tingut molta demanda els llibres dels Centres d’interès d’Aprenentatge d’idiomes, de Guies de viatges, i de Feina i formació -principalment els llibres per preparar oposicions. 

Quant als préstecs infantils, la secció de contes per a mainada de 4 a 6 anys presenta un índex de préstec molt alt, molt per sobre de la resta d’àrees.

Tot i que el préstec d’audiovisuals continua en davallada, pel fet que molta gent està subscrita a canals de pagament, les demandes d’aquesta secció encara representen un 17,2% del préstec total. I les demandes de la secció de revistes equivalen a un 5,8% del préstec total.

El fons

En aquests moments, la Biblioteca disposa d’un fons total de 42.437 documents (llibres, música, cinema…) i de subscripcions a 98  revistes i diaris. Aquest fons es troba a disposició de tots els usuaris i, cada mes, es duen a terme Guies de novetats i Guies temàtiques per difondre’l. Enguany, gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona per a l’adquisició de fons; a dues subvencions més del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya -una, dirigida al suport de l’edició en català, i l’altra, de lliure elecció-, a les quals cal afegir el pressupost propi de l’Ajuntament, hem pogut incorporar 2.731 nous documents a la col·lecció i d’aquesta manera anar actualitzant el nostre fons.

Nous carnets

Fins avui, la biblioteca ha emès 4.828 carnets d’usuari, 195 dels quals s’han fet l’any 2019, o sigui que representen nous usuaris dels nostres serveis. Per descomptat, qualsevol usuari que tingui un carnet de qualsevol biblioteca del Sistema de Lectura Pública de Catalunya pot fer ús dels nostres serveis; de manera idèntica, els usuaris amb carnet de la biblioteca Ramon Bordas i Estragués tenen accés als serveis que ofereixen les altres biblioteques del país.

Ordinadors i xarxes socials

Al llarg del 2019 s’han fet 4.423 sessions d’internet en els terminals fixos de la biblioteca. I 3.762 usuaris de l’espai WIFI.

La biblioteca disposa de diferents canals a la xarxa per tal de difondre els serveis que oferim:

Enguany també hem tingut 56.672 visualitzacions a les xarxes socials i a la web de la biblioteca.

Activitats

L’any 2019, la biblioteca va organitzar 115 activitats, tant per al públic infantil com per a l’adult (exposicions, sessions de l’hora del conte, clubs de lectura, tallers, audicions, vistes escolars…), amb un total de 3.197 assistents.  

Destacar en aquest apartat, que la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués forma part dels projectes “Llegir el teatre”, ”LiceuBIB”, “Supernit a les biblioteques”  i “Biblioteques amb DO”,  propostes totes elles impulsades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que tenen molt bona acollida entre els nostres usuaris.