Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Diputació de Girona concedeix novament una subvenció de 10.000 € per a la rehabilitació de l’antic Convent de Sant Agustí

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha rebut enguany una subvenció de 10.000 € del Pla de Monuments de la Diputació de Girona per als treballs de restauració, conservació i condicionament de l’antic Convent de Sant Agustí, com a continuació del projecte de rehabilitació de l’immoble iniciada l’any 2017, en què es va dur a terme la conservació estructural de l’edifici amb el suport econòmic en totes les fases del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, i continuada fins l’any passat 2022, durant el qual es va instal·lar part de la nova il·luminació interior de l’espai de l’antiga església.  

La intervenció d’enguany a l’edifici ha consistit en ha consistit en restaurar i condicionar la primera planta de l’edifici, de 90 m² aproximadament, un espai tancat normalment al públic i d’utilització interna del Departament de Patrimoni Històric i Museus de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, habilitat actualment com a magatzem arqueològic municipal, així com també s’ha condicionat l’escala d’accés a la primera planta.

En aquesta actuació de condicionament, s’ha col·locat un paviment de tova a tota la superfície, s’han col·locat dues baranes metàl·liques protectores, una a l’espai de l’escala i una altra en una obertura ja existent que dona a l’espai central i que originàriament donava accés al cor de l’església, i s’ha posat també un passamà metàl·lic a l’escala antiga d’accés a la primera planta. En tot aquest espai i també a l’escala s’ha instal·lat també una nova il·luminació, fins ara inexistent, amb focus leds i endolls per al treball, ja que aquest espai està destinat a la conservació i preservació del material i del fons arqueològic municipal, que està disponible per a l’estudi i investigació per part dels investigadors, dels historiadors i dels arqueòlegs; i també s’ha instal·lat la nova il·luminació led a l’antic túnel subterrani de l’immoble. La intervenció ha tingut un cost total de 17.340,00 € i ha comptat amb la col·laboració i el suport econòmic de la Diputació de Girona, que ha assumit el 60% del cost total amb una subvenció de 10.000 €.

La restauració i conservació de l’immoble ha estat possible gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i els propietaris de l’immoble, a través d’un conveni de cessió de la utilització de l’immoble que va ser ratificat pel Plenari Municipal de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017, amb la qual cosa l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha guanyat un equipament cultural de gran valor patrimonial, turístic i històric per al municipi, ja que és utilitzat com un espai complement del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i pot ser utilitzat al llarg de l’any, especialment per a la temporada turística i per als principals esdeveniments culturals de l’any. Durant aquest any l’Ajuntament i el Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries han organitzat diverses activitats culturals i artístiques al Convent de Sant Agustí: exposicions, concerts de petit format, visites guiades, Ruta de l’Art, jornades de patrimoni, actuacions teatrals i de dansa, etc.

Història del Convent de Sant Agustí
L’immoble de l’antic convent de Sant Agustí forma part dels béns declarats del patrimoni arquitectònic i està inclòs en el Pla Especial del Centre Històric com a monument històric en la categoria de conservació tipològica. Es conserva el campanar, dependències i l’antiga església del convent amb la data de 1749 inscrita a la façana. Destaquen restes de les pintures d’estil neoclàssic i un ossari conventual a l’interior de l’església, i un túnel subterrani.

La destrucció l’any 1654 del primitiu convent medieval de Sant Agustí (de Santa Magdalena) d’extramurs, dels segles XIII-XIV i situat al barri de Sant Llàtzer, va obligar als monjos agustinians de Castelló d’Empúries a reconstruir-lo posteriorment a l’interior de la vila, al mateix emplaçament on es troben uns túnels subterranis d’una certa antiguitat ja esmentats per Jeroni Pujades al segle XVII i també per Francisco de Zamora al segle XVIII. La ubicació de l’actual edifici del carrer Calabró coincideix amb el centre del puig Mercadal, una de les primeres àrees de població de Castelló d’Empúries i alhora l’espai de l’antic castell altmedieval de la vila.

L’any 1836 el convent va ser objecte de les desamortitzacions de propietats eclesiàstiques decretades per Mendizábal, per la qual cosa el monjos agustins abandonaren definitivament el convent i la propietat passà a mans de particulars. A final del segle XIX, la finca del convent fou finalment dividida en dues parts. L’edifici de l’antic convent de Sant Agustí és un immoble amb un alt valor històric que forma part dels béns catalogats del patrimoni cultural català per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’edifici és d’una sola nau, amb arcs molt apuntats i sense creuer, i la torre del campanar s’aixeca entre el convent i l’església. A finals de l’any 2022, en el marc d’una intervenció arqueològica es va localitzar una construcció al túnel subterrani que data dels segles II-I aC, la qual cosa representa la constatació arqueològica de l’origen en època romana republicana de Castelló d’Empúries.