El ple de la Diputació de Girona, en sessió del 18 de desembre del 2018, va acordar la proposta de concessió de subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural.

El total concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és de 4.980,92 euros, invertits en l’adquisició de 2 Firewalls per a cobrir necessitats de seguretat i gestió del propi ajuntament. Aquests ens augmentaràn en prestacions , volum de sessions, filtratge, capacitat de tràfic i prevenció d’atacs entre altres.