La Diputació de Girona concedeix una subvenció sobre noves tecnologies a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

El ple de la Diputació de Girona, en sessió del 19 de desembre del 2017, va acordar la proposta de concessió de subvencions del fons de cooperació econòmica i cultural.

El total concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és de 4.931,92 euros, invertits en l’adquisició de 8 portàtils per a cobrir necessitats de diferents departaments i específicament per diversos serveis del departament d’Ensenyament d’aquest ajuntament.