Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La mina de la Farinera de Castelló d’Empúries ens descobreix tot el seu esplendor arquitectònic

Els treballs de neteja de la mina de la Farinera ja han acabat i hem pogut accedir al seu interior per conèixer l’estat de la infraestructura, que és bastant bo ja que només s’ha hagut de fer un petit arranjament d’un mur malmès.

Ja fa unes setmanes, l’equip del museu i els responsables de l’empresa Senagua, que ha executat els treballs de neteja, vàrem poder baixar a la mina a veure els treballs acabats i contemplar de primera mà l’impressionant arquitectura. La mina fa uns 60 metres de llarg  x 3 metres ample i té diversos trams, els primers de volta de canó de pedra on encara es pot veure l’encanyissat de l’encofrat o volta de pedra sense carejar– corresponent al tram situat sota el magatzem de reserva del museu o Estenedor- i la resta de volta de canó amb rajoles fins arribar a la boca de desaigua de la turbina Francis –corresponent al pati i la sala de molins-. En aquest tram de volta hem trobat una rajola amb la inscripció Font però sense cap data.

Hem pogut constatar  també una antiga estructura de pont. Es tracta d’un pont d’un sol ull o arc que permetia travessar el Rec del molí  i arribar fins el molí de Baix i el convent de Sant Francesc. Aquesta estructura queda sota l’actual pati i l’edifici de l’Estenedor, és a dir, per on passa l’actual Camí del Rec. Revisant la documentació històrica que hi ha sobre els ponts de Castelló d’Empúries, tal i com recull Salvador Famoso en el llibre: El Carrer Sant Francesc de Castelló d’Empúries i el seu entorn, es tractaria del Pont del molí, una construcció del s. XVII.

Atès que aquestes estructures són de difícil accés, ja que segueixen sent utilitzades per conduir l’aigua del rec del Molí, el museu estudia com poder difondre al públic aquest patrimoni submergit mitjançant algun plafó exterior o interactiu virtual, en el marc d’un projecte global d’estudi de l’entorn dels molins fariners de la vila.

Fotos copyright Manel Puig.