Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La platja d’Empuriabrava renova la bandera Ecoplayas

La platja d’Empuriabrava ha renovat la bandera ECOPLAYAS. Aquest distintiu, que atorga ATEGRUS (Asociación técnica para la gestión de residuos, aseo urbano y medio ambiente), ja es va aconseguir l’any 2019. El passat 2020, amb la pandèmia, no es van fer renovacions.

La bandera ECOPLAYAS requereix que cada any s’hagi de fer una millora a nivell ambiental i/o de serveis a la platja, amb la implementació de mesures per reduir l’impacte ambiental de les activitats a les platges, la disminució dels residus generats, la disminució del consum en origen (estalvi d’aigua, d’energia, etc.), entre d’altres.

Aquest any s’han implementat una sèrie de millores que han fet que s’aconsegueixi la renovació del distintiu:

  • Ampliació de la zona natural al nord de la platja per a la regeneració de la fauna i flora de les comunitats dunars.
  • Instal·lació de pous drenants sota les dutxes per evitar l’estancament de l’aigua i per tant, la proliferació d’E.coli i enterococs fecals, disminuint així els riscos higiènico-sanitaris provinent de les dutxes.
  • Instal·lació d’una porta de vidre dins el mòdul principal de socorrisme per millorar l’eficiència energètica.