A partir del número 17 (corresponent a l’any 2018) la revista Mot so razo del Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona ha passat a ser una publicació exclusivament en format digital. Actualment ja es pot consultar la revista al següent enllaç del web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: www.castello.cat/revista-mot-so-razo.

Aquesta reorientació s’ha pres fonamentalment per dues raons principals. En primer lloc, i ineludiblement, per facilitar-ne la gestió i afavorir un abaratiment del cost de producció de la revista. El format digital permet de reduir notablement les despeses d’impremta, que eren una part important del seu pressupost.

En segon lloc, i encara més fonamental, per adaptar-nos a una forta tendència en la difusió de la recerca. Des de fa uns pocs anys moltes revistes de recerca que fins ara es publicaven en format paper s’estan reconvertint també al format digital. Pertànyer al llistat internacional de revistes digitals de recerca resol un dels punts febles que ja havíem detectat de fa anys per al cas Mot so razo: les dificultats per difondre la revista més enllà de cercles molt propers, en el nostre cas gironins i catalans.

Tot i que el Mot so razo es pot consultar en diverses grans biblioteques internacionals (a França, Itàlia, Alemanya i Gran Bretanya, per exemple), i és una revista apreciada entre els medievalistes (apareix llistada a la llista europea homologada de revista de recerca i, per exemple, a Itàlia té la qualificació A de màxima qualitat científica), la seva tirada reduïda i les dificultats per tenir un sistema de subscripcions estable han dificultat notablement el coneixement de la revista més enllà d’un grup reduït d’especialistes. La presència en aquestes plataformes globals ens assegurarà poder arribar, directament, a tots els medievalistes i persones interessades en l’Edat Mitjana del món. Només hauran d’obrir el seu ordinador i buscar la nostra revista, per la qual cosa és un gran avanç considerable.

A partir d’ara, doncs, la revista es publicarà només en format digital i serà de lectura gratuïta des del moment de la seva publicació. Aquesta decisió també es fonamenta en una aposta de la comunitat científica internacional per a les publicacions Open Access, que també fem nostra. L’accés principal serà a través de la següent adreça del servei de revistes de la Universitat de Girona: https://revistes.udg.edu/mot-so-razo.

A més a més, des d’ara es pot accedir a tota la col·lecció de números anteriors en PDF a través de la nova seu electrònica de la revista. Des de la plana principal de la revista s’accedeix a les informacions generals que identifiquen la publicació i també al número més nou publicat. Clicant a Taula de continguts s’accedeix a l’índex del volum i es poden consultar els PDFs. Si des de la plana principal es clica a Llistar aquesta revista per número s’accedeix a la llista completa de MSR publicats fins ara i es pot consultar número per número i descarregar-se els PDFs dels articles.

El Mot so razo, doncs, seguirà sent la revista que era, orientada als estudis medievals i amb un especial interès per la història del comtat d’Empúries i l’herència dels trobadors, però guanyarà una notable visibilitat i augmentarà el seu impacte, ara de manera global. És un bon pas que beneficia tothom. Les possibilitats de difusió i impacte d’aquest nou sistema de publicació faran encara més conegut el comtat d’Empúries i farà que més medievalistes s’interessin per la seva història, la seva cultura i la seva importància en la nostra Edat Mitjana.

El passat divendres 6 de setembre, en el marc dels actes acadèmics inaugurals del XXIX Terra de Trobadors, es va presentar i avançar els continguts del número 18 de la revista Mot so razo, actualment en procés d’edició, que en suport digital contindrà els següents articles: de Courtney J. Wells (Hobart and William Smith Colleges), “Els textos occitans d’un cercle toscà de poetes”. D’Eduard Juncosa (Universidad Complutense de Madrid) “Fort males paraules, desonestes e injurioses”, l’insult com a mitjà d’atac polític a les darreries de l’edat mitjana. De Rafael Ramos (Universitat de Girona): Un nou testimoni del poema didàctic “Ci nous dit”.

I el dossier temàtic central, dedicat als documents musicals singulars, contindrà els treballs d’Anna Radaelli (La Sapienza Università di Roma): “La vocació dels cavallers francesos a la croada”; i de Joan Ferrer Godoy (director de l’Arxiu Històric de Girona), “El context notarial dels fulls de Sant Joan de les Abadesses” del segle XIII, que ha conservat de manera excepcional la melodia de tres cançons de tall trobadoresc.