Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Agència Catalana de l’Aigua comença una consulta ciutadana per consensuar mesures que millorin la qualitat dels rius.

Conca de la Muga
  • Durant un mes es podran escollir aquelles actuacions encaminades a la millora de la hidromorfologia i les riberes dels cursos fluvials de les conques internes.
  • Es proposen un total de 43 actuacions repartides per un total de nou conques hidrogràfiques.
  • L’ACA preveu destinar 5,2 milions d’euros per a dur a terme les actuacions.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) inicia una consulta ciutadana –podeu accedir a través d’aquest enllaç http://aca.gencat.cat/ca/laca/participacio/consultes/consulta-sobre-connectivitat/index.html – amb l’objectiu de conèixer les prioritats de diverses mesures destinades a millorar la qualitat hidromorfològica d’alguns cursos fluvials de les conques internes, vinculades a accions del 2on cicle del Pla de Mesures.

En aquesta enquesta podeu marcar les vostres prioritats entre 43 actuacions repartides en un total de nou conques hidrogràfiques, concretament:

les del Fluvià (4 actuacions),

la Muga (3 actuacions),

el Ter (7 actuacions),

les conques de la Costa Brava sud (1 actuació),

el  Tordera (4 actuacions),

el Besòs (3 actuacions),

el Llobregat (8 actuacions),

el Francolí (9 actuacions)

i el Gaià (4 actuacions).

Aquestes mesures, són fruit de l’estudi dut a terme per l’Agència amb l’objectiu de prioritzar les actuacions en rius de les conques internes, que permetran millorar la morfologia i les riberes dels rius, un fet que comportarà una millora qualitativa del tram on s’actuarà.

L’ACA preveu destinar 5,2 milions d’euros en aquestes actuacions.

Participa omplint el formulari:
Consulta per prioritzar actuacions de restauració fluvial – http://aca.gencat.cat/ca/laca/participacio/consultes/consulta-sobre-connectivitat/index.html