Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries celebra l’aprovació del Decret de concertació territorial que dona autonomia per adaptar les polítiques públiques d’ocupació a cada territori

Sessió de la Mesa Institucional del Pla Estratègic Econòmic i d’Ocupació comarcal celebrada a la Sala Gòtica el passat 27 de feberer

El Decret de concertació territorial en matèria d’ocupació dona autonomia a les administracions locals mitjançant el suport a les estratègies territorials. Amb aquest instrument es reforça el paper de les administracions locals, els agents socials i econòmics i altres actors rellevants per al desenvolupament socioeconòmic territorial en el disseny i el desplegament de les polítiques d’ocupació, per adaptar-les a la realitat de cada àmbit geogràfic i fer-les més efectives. També reconeix el rol destacat que les mateixes administracions locals desenvolupen en la promoció econòmica i el foment de l’ocupació arreu del país.

El decret recull aquestes consideracions i desplega les eines per facilitar l’encaix en el territori, la planificació i la implementació de les polítiques actives d’ocupació en les diferents estratègies territorials que es constitueixin en l’àmbit de referència de la concertació territorial de la comarca. 

En aquest sentit, Castelló d’Empúries, conjuntament amb altres municipis de la comarca, ja fa temps que està treballant en aquesta direcció i hi ha pràcticament enllestida l’estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació que ens ha de permetre implementar la concertació territorial. Aquesta, serà una eina molt útil per a l’Ajuntament i per a la resta d’administracions locals del territori, per tal que es pugui avançar en les estratègies i polítiques de l’àmbit ocupacional que s’adapten millor a la seva realitat socioeconòmica. El Decret aproxima la presa de decisions al territori reconeixent el lideratge de les administracions locals i de les iniciatives en matèria d’ocupació sorgides arreu els darrers anys, i contribueix a la igualtat d’oportunitats, afavoreix la inserció sociolaboral i atén millor les necessitats i especificitats de les empreses arrelades en els territoris per millorar la seva capacitat de crear ocupació de qualitat prioritzant els sectors emergents.