Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries convoca la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, del Departament de Patrimoni Històric i Museus, convoca la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica amb l’objectiu de promoure la investigació i la recerca sobre la història de Castelló d’Empúries i per extensió la del Comtat d’Empúries, fruit del conveni de col·laboració vigent amb la Universitat de Girona. La Beca Jeroni Pujades de Castelló d’Empúries té com a finalitat la publicació de l’obra guanyadora de la convocatòria, a més de la corresponent dotació econòmica de 3.005,06 €.

A la primera edició de la beca va resultar guanyador el treball La invasió francesa de l’Empordà el 1285 del filòleg castelloní Daniel Genís, un projecte basat en l’edició de la Relación Histórica de Rafael Cervera, una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot. La segona edició de la beca va ser per al projecte Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335) de l’historiador Xavier Soldevila, una obra sobre les diverses formes del crèdit popular al comtat d’Empúries durant la tercera dècada del segle XIV. La tercera edició la va obtenir el treball La Guerra del Francès (1808-1814) al comtat d’Empúries. Aportació biogràfica a Joan Rimbau Trull (1783-1854), sobre la Guerra del Francès i la figura de Joan Rimbau Trull, conegut amb el sobrenom de “Simonet”, de l’investigador Josep Puig. I la darrera i quarta convocatòria de la beca va ser pel treball Juristes, litigis i poder al comtat d’Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635) de Josep Capdeferro, historiador del dret especialitzat en l’edat moderna i Doctor europeu en Dret.

La beca porta el nom de Jeroni Pujades Moner (Barcelona, 1568 – Castelló d’Empúries, 1635), historiador i cronista, doctor en Drets, jurista i assessor i comissari general del comtat d’Empúries, autor d’un Dietari i de la Crònica Universal del Principat de Catalunya, i representa una figura cabdal i gairebé única de la historiografia catalana d’època moderna.

La beca va adreçada a historiadors, estudiants de segon cicle universitari de doctorat i investigadors en general que, de forma individual o col·lectiva, estiguin interessats en investigar algun dels aspectes de la història local. Els interessats poden consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (www.castello.cat). Per a més informació es pot consultar al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, al telèfon 972 25 08 59, o per correu electrònic: historia@castello.cat. També es poden adreçar al Departament de Cultura, al telèfon 972 15 80 40 (cultura@castello.cat); i a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, al telèfon 972 25 04 26 (ajuntament@castello.cat).

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb la documentació exigida al Registre General de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, tal com s’estableix a les bases generals de la beca. La documentació que cal presentar és la següent: un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar el nom de la beca i el títol del projecte d’investigació i, a l’interior, la identificació personal (currículum); si és un equip, identificació de cada membre, amb la indicació del nom d’un responsable o representant del grup. I també el projecte de recerca (sense el nom de l’autor) amb definició de la temàtica, els objectius, les fonts d’informació, la metodologia a seguir i el calendari de treball (execució del projecte), amb concreció de les diverses fases, tal com estableixen les bases de la beca.

L’actual convocatòria de la cinquena edició de la beca, publicada al BOPG de data 13 d’agost de 2020, obre a partir d’avui divendres 14 d’agost de 2020 un termini de sis mesos naturals per a la presentació de les sol·licituds per part dels interessats i interessades en concórrer a la beca, termini que finalitzarà el dia 13 de febrer de 2021. Un cop finalitzi el termini, el tribunal format per especialistes, tècnics municipals i professors de la Universitat de Girona valoraran els projectes presentats i escolliran el treball guanyador, que tindrà un any per a elaborar la recerca històrica i presentar el resultat final. El treball guanyador serà editat i publicat pel Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries, i finalment serà presentat per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.