Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries fa un estudi d’habitatges buits del municipi per incentivar el lloguer social

El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar la mobilització del parc d’habitatges buit cap al lloguer assequible, afavorint així el dret a l’accés a l’habitatge del gruix de la població, i en particular d’aquells col·lectius que més ho necessiten

Un estudi d’habitatges buits és un anàlisi que detecta qualitativament i quantitativament quins són els edificis amb ús habitatge que es troben desocupats o que presenten situacions anòmales en el seu ús com la sobreocupació o l’infrahabitatge en un municipi o zona concreta.

Realitzar un anàlisi sobre l’estat del parc d’habitatge és fonamental abans de proposar polítiques d’habitatge, ja sigui per economitzar esforços i no fer feines en va; o perquè aquestes solucions s’adeqüin a la realitat del municipi i de la població que l’habita. El fet de posar sobre el plànol els habitatges desocupats i fer un estudi detallat d’aquests,  permet visualitzar en quina magnitud afecta la problemàtica de l’accés a l’habitatge al municipi, i permet desenvolupar un seguit de propostes d’actuació per tal de donar-hi solució en un futur d’una manera concreta i localitzada.

L’estudi s’ha encarregat a la cooperativa Undos arquitectura, que realitzarà un anàlisi dels habitatges buits i altres situacions anòmales del nostre municipi amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats. Aquesta actuació s’acull a les línies de subvenció que ofereix l’Àrea de Cooperació Local del Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona a fi d’impulsar, fomentar i incentivar la planificació i el desenvolupament de les polítiques publiques d’habitatge.

El treball ha de servir per definir actuacions i estratègies per incentivar la mobilització del parc d’habitatges buit cap al lloguer assequible, afavorint així el dret a l’accés a l’habitatge del gruix de la població, i en particular d’aquells col·lectius que més ho necessiten: joves, gent gran o persones en situació de risc d’exclusió. L’estudi també ha de servir per a fer propostes per a revitalitzar les zones degradades i frenar l’envelliment i el deteriorament dels edificis.