Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha signat un conveni amb el Departament d’Educació per a la realització d’un PTT- Pla de Transició al Treball

L’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya han signat un conveni de col·laboració, per a la realització d’un Pla de Transició al Treball, en el marc dels programes de formació i inserció (PFI).

Aquest programa s’adreça a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

Anna Massot, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament, declara que “hem cregut convenient i necessari impulsar un programa d’aquestes característiques atès que des dels diferents serveis de l’Ajuntament i sobretot des dels dos instituts del municipi, es té constància que cada curs abandonen els estudis joves sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. A més, els recursos formatius existents es troben fora del municipi i compten amb unes places molt limitades”. La regidora opina també que “és una molt bona notícia pel municipi poder comptar amb un recurs educatiu com aquest perquè és una oportunitat molt interessant pels joves del nostre municipi que dona una opció formativa nova i diferent amb atenció individualitzada, evitant l’abandonament escolar prematur sense necessitat d’haver de marxar del municipi per a realitzar-lo, afavorint que els joves que ho cursin adquireixin les competències necessàries per continuar la seva formació o millorin les seves condicions d’accés al món laboral”.

El cost d’aquest nou servei serà compartit entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.

El perfil és d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i la durada serà d’un curs acadèmic. L’alumnat inscrit al programa rebrà assessorament i orientació formativa i laboral individualitzada, alhora de formació per iniciar-se en una professió i fer un primer contacte amb el món laboral.

Una vegada finalitzat el curs l’alumnat que ho superi obtindrà una certificació de la formació rebuda. També es facilitarà la realització de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’s el Graduat en Secundària.

El període dem preinscripcions és del 13 al 24 de maig, de 9 a 11 h a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament. 

Per a més informació: Serveis a la Ciutadania. Departament d’Ensenyament. Plaça Joc de la Pilota, 1. Tel. 972 25 01 65.