Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries impulsa la creació d’una Beca d’Estudis Medievals en el marc del Festival Terra de Trobadors

Amb l’objectiu de fomentar i potenciar la recerca i la divulgació sobre la història medieval de Castelló d’Empúries, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV del Departament de Patrimoni Històric té intenció de crear enguany una nova beca de recerca històrica amb el títol Beca d’Estudis Medievals, que tindrà caràcter anual i estarà vinculada amb Terra de Trobadors, per tal de dotar el festival cada any d’una investigació amb el màxim rigor d’algun aspecte històric i del context social, econòmic i cultural de l’època medieval de Castelló d’Empúries.

Durant les properes setmanes s’aprovaran i es publicaran les bases de la beca i alhora la convocatòria de la primera edició, que tindrà un termini d’un mes per a la presentació de projectes. Posteriorment tindrà lloc l’elecció del projecte de recerca, que tindrà un any aproximadament per dur a terme la investigació del tema proposat, que esdevindrà la temàtica de l’edició del següent any del Festival Terra de Trobadors, en aquest cas del XXXIII Terra de Trobadors de l’any 2025, a partir de la qual s’organitzaran les activitats culturals, acadèmiques, musicals i també els espectacles d’animació i propostes lúdiques del festival.

La beca es crea amb l’objectiu de possibilitar els historiadors, filòlegs, historiadors de l’art, musicòlegs i investigadors en general de dur a terme, ampliar i divulgar els estudis de temes, aspectes i períodes de l’edat mitjana a la vila comtal, a partir de la consulta i del buidatge documental dels diferents fons documentals conservats en diferents arxius locals, nacionals i estatals, per tal que la recerca documental, sovint reclosa en l’àmbit de la investigació, es publiqui i arribi al públic en general. Per aquest motiu es pretén que la Beca d’Estudis Medievals tingui un caràcter divulgatiu i permeti contextualitzar documents històrics relacionats amb Castelló d’Empúries i el comtat d’Empúries.

La dotació econòmica de la Beca d’Estudis Medievals serà d’un total de 8.000,00 € i comportarà també la publicació de la investigació dins la col·lecció “Estudis Medievals – Terra de Trobadors” del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, iniciada l’any 2023 amb la publicació del llibre L’enderroc del castell comtal de Castelló d’Empúries (1332) de l’historiador Elvis Mallorquí Garcia, una important obra sobre el context històric, les motivacions i les conseqüències de l’enderrocament del castell comtal del puig Mercadal de la vila comtal, que va ser la temàtica del XXXI Festival Terra de Trobadors de 2023.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries compta per a l’organització i l’elecció de la Beca d’Estudis Medievals amb la col·laboració de la Universitat de Girona, gràcies al conveni de col·laboració vigent amb l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), òrgan acadèmic i universitari que col·labora també cada any en l’organització del cicle de conferències “Miquel Pujol Canelles”, en l’edició de la revista Mot so razo del Centre d’Estudis Trobadorescos i en l’organització de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web municipal: www.castello.cat.