Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta el Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes Municipal

Ahir a la tarda,  l’Ajuntament de Castelló d’Empúries  va presentar el Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes. L’acte es va fer de forma virtual, a través d’un vídeo publicat a la plataforma  Youtube,  on s’explica el funcionament d’aquesta nova eina.

Al vídeo hi intervenen l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, el regidor de Transparència i Retiment de Comptes, Jaume Planella,  i la regidora de Participació Ciutadana Anna Massot. 

La pàgina de Retiment de Comptes, és una eina que apropa l’administració local cap a una major transparència i que informa de manera clara i entenedora sobre el grau de compliment  de les accions previstes pel govern municipal.  A la mateixa presentació, es pot veure com funciona explicat per la tècnica de transparència i retiment de comptes, Maria Jofre,  i com els ciutadans i ciutadanes podran fer un seguiment de totes les accions que les àrees i/o serveis de l’ajuntament tenen programades així com el grau de compliment i d’execució pressupostària. Al mateix Portal de Govern Obert s’hi troba l’accés al Portal de Transparència i Dades obertes, i la pàgina de Participació Ciutadana de l’Ajuntament,  àrea a través de la qual es vehiculen totes les polítiques públiques del municipi, informació relativa a protecció de dades i també un espai dedicat a enquestes per tal de  recollir les aportacions i suggeriments dels ciutadans, amb la finalitat d’establir un permanent feedback entre ciutadania i administració.


Governobertcastello.cat, s’ha basat en els documents marc que marquen les línies d’actuació, com el Pacte de Govern, el Reglament Orgànic Municipal, el Pressupost Municipal i les diferents Cartes de Servei de l’Ajuntament. El portal s’anirà actualitzant de forma trimestral i també es realitzaran sessions públiques per tal d’informar a la ciutadania, si les autoritats sanitàries ho permeten.

Aquest portal és un exercici de transparència que evidencia una forma de governar més oberta, més transparent i més accessible.