Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries repartirà a partir de dimecres 25 de març les targetes moneder a les famílies que tenen ajuts de menjador

Per tal de poder garantir els ajuts de menjador durant aquest període d’excepcionalitat en el qual els centres escolars estaran tancats, i com ha anunciat el Departament d’Educació, s’han creat unes targetes moneder destinades a les famílies que durant aquest curs escolar tenen ajuts de menjador.

Cal remarcar aquest extrem: Rebran targeta moneder totes les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador en total 3.062 a l’Alt Empordà.

L’objectiu del sistema de targetes moneder a què s’ha fet referència és garantir als menors beneficiaris d’ajuts de menjador en els nivells educatius de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria la continuïtat d’aquests ajuts durant el temps que els centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

• El repartiment de les targetes moneder el durà a terme cada Ajuntament als usuaris del seu municipi. A Castelló d’Empúries es faran arribar a casa de les famílies beneficiàries a partir d’aquest dimecres 25 de març. Es demana sobretot que ningú vagi a l’ajuntament a buscar-les per tal de mantenir el confinament i no posar en risc a ningú.
• Les famílies beneficiàries de la targeta que compleixin tots els requisits han rebut un missatge de text (SMS) al telèfon.  
• És imprescindible que la persona que s’identifiqui al recollir la targeta sigui el tutor o tutora legal de l’alumne beneficiari de l’ajut. Aquest s’identificarà amb dos documents:
• El DNI/NIE propi (el del tutor o tutora)
• El DNI/NIE de l’alumne becat/da. En cas que el jove no disposi de DNI s’haurà d’aportar el llibre de família.
• L’entrega de la targetaes farà mantenint les mesures d’higiene adequades.

Imports de càrrega de la targeta
D’entrada la targeta moneder estarà carregada amb els àpats corresponents al servei de menjador dels dies que, inicialment, resten tancats els centres educatius. La càrrega està feta a raó de:
– 4€/dia/infant per als beneficiaris d’ajuts individuals de menjador, corresponents a un àpat per cada dia lectiu que romanguin tancats els centres educatius.

Hi ha la possibilitat de recarregar més diners en cas que les mesures de tancament de les escoles i dels centres oberts es perllonguessin més enllà del període inicial dels 15 dies. Aquesta recàrrega es farà automàticament. Per tant, cal NO LLENÇAR NI INUTILITZAR la targeta quan s’hagi fet servir.

Ús
L’ús de les targetes és exclusivament per a comprar productes alimentaris. No hi ha un import màxim temporal de despesa, més enllà del saldo màxim amb el què han estat carregades. 
No cal operativa prèvia per activar l’ús de la targeta, un cop lliurada es pot fer ús directament en qualsevol establiment.