Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ingressa un llibre d’actes de la Societat de Socors Mutus “La Ampurdanesa” de 1897.

Pere Puig Sala, veí de Castelló d’Empúries i col·laborador de l’Arxiu, ha fet donació d’un conjunt de documents entre els que en destaca un llibre d’actes de la Societat de Socors Mutus “La Ampurdanesa”, datat entre 1897 i 1936. Es tracta d’un document essencial per conèixer les funcions i els serveis d’aquesta associació.

El 1894 Josep Fajula, Josep Monrós, Josep Geli i Marià Molinàs fundaren “La Ampurdanesa”, una entitat mutual que tenia per objectiu la cobertura dels seus socis en cas de malaltia. La societat estigué en funcionament fins a l’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936. El primer president fou Josep Fajula i el lloc de reunió habitual de la junta seria la sala de convalescència de l’Hospital –convent de Sant Domènec-. Per a l’atenció dels socis es contractaren els serveis dels metges Josep Monrós i Eduard Budó i, segons consta en el llibre d’actes, cada soci tenia l’obligació de pagar catorze pessetes i vuitanta-vuit cèntims.

Juntament amb el llibre d’actes, el senyor Puig ha fet donació d’una carta de 1902 i un llistat de socis de 1933. També, ha entregat una carpeta amb documentació relativa a la campanya d’adhesió al doctor Carlos Escudero Sánchez, cap de sanitat de Castelló d’Empúries (1982), i un dossier sobre la problemàtica entorn al pagament de quotes de l’Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries (1983-1984) i la corresponent dimissió d’una part de l’equip de govern de l’ajuntament.

L’arxiu ja treballa en la descripció i digitalització de la nova documentació per tal de fer-la accessible a la ciutadania. El llibre d’actes de la Societat de Socors Mutus “La Ampurdanesa” ja es pot consultar a través del cercador Arxius en línia i esperem poder incloure més documents en les properes setmanes.