Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ecomuseu Farinera treballa en el seu Pla de Desenvolupament de Públics

L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries està a punt de finalitzar el seu Pla de Desenvolupament de Públics que li ha de permetre incrementar i diversificar els públics que participen de la seva  proposta de valor.

Aquest Pla forma part de l’execució de les accions del Pla estratègic del museu, que es va aprovar a finals de setembre. Té com a finalitat augmentar el grau de coneixement de l’oferta de l’Ecomuseu Farinera, i millorar-ne la percepció social del seu valor. Una de les línees de desenvolupament del Pla estratègic és conèixer amb més profunditat els interessos dels públics objectiu i les tipologies de segmentació més òptimes.

En la redacció del Pla hi ha treballat tot l’equip del museu, i s’ha comptat amb l’acompanyament metodològic de l’empresa BISSAP Consulting SL. S’han dut a terme diverses sessions de treball en les que s’han definit els segments prioritaris per al museu en els pròxims quatre anys.

De cada un dels segments se n’ha fet una descripció tipològica i a posteriori s’han formulat uns objectius i els indicadors de resultats previstos, les propostes de valor en les que es concreta l’estratègia a seguir i la proposta d’activitats i serveis per cada un dels segments.

Així dons, el Pla de Públics 2022-2025 parteix d’aquesta segmentació de públic, la qual és fonamental per definir les propostes a desenvolupar en els propers anys. Els cinc segments que treballarà el museu són els següents:

  1. Jubilats europeus residents a Empuriabrava
  2. Població catalana activa que viu a Empuriabrava
  3. Centres educatius de la comarca
  4. “Exploradors” de la comarca
  5. Joves de la comarca

Es preveu que la redacció del Pla de Desenvolupament de Públics finalitzat aquet mes de desembre per tal de posar-ne en pràctica les primeres accions durant l’exercici 2022. La redacció del Pla ha etat subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.