L’Ajuntament de Castelló d’Empúries preveu una sèrie d’actuacions per tal de millorar la problemàtica de les inundacions a Castelló Nou i renovar part de l’enllumenat

La urbanització  Castelló Nou, de Castelló d’Empúries, pateix sovint problemes d’acumulació d’aigua en episodis de fortes pluges.  És per aquest motiu que el departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha previst una sèrie d’actuacions que es portaran a terme al llarg d’aquest any per tal de millorar aquesta problemàtica.  

Aprofitant que fa uns dies es van començar els treballs d’asfaltat d’alguns carrers ja s’hi  van començar a fer altres intervencions. El carrer Font d’en Illa, del Mugader i del Poliol s’han pavimentat de nou alhora que també s’han connectat dues xarxes de pluvials que estaven aïllades i s’hi ha fet un parell més d’embornals que permetin assolir l’aigua.  Una actuació semblant es vol portar a  terme als  carrers Paborderia i Mare de la Font on,  a través d’una canonada ja existent,  es vol fer una xarxa de pluvials per tal que l’aigua desemboqui al rec. Cal destacar també que  al mateix carrer de la  Paborderia es renovaran les canonades d’aigua potable.

La il·luminació de la Urbanització és una altra de les intervencions que es volen executar aquest 2020. Moltes de les lluminàries són velles i s’han fet malbé amb el pas del temps. Al carrer Font d’en Illa ja han estat renovades però al carrer Mare de la Font es preveu substituir per leds  l’enllumenat ja existent i renovar completament la xarxa de llum del carrer Paborderia  .

Per últim, es vol adequar també el carrer Paborderia  per tal que permeti  portar fibra òptica  a una part de la urbanització així com al Polígon Industrial El Pla.